Milliseid puid ravitakse. Mobiili Peamenüü

Mõned külmaseene liigid põhjustavad puude juurtel ja tüvedel puidu pindmist mädanikku, mille tagajärjel puud kuivavad. Paraku pole puudel sellest kasu, pigem mädaniku teke kiireneb. Kahjustust leidub enamasti keskealistes ja vanemates metsades. Mõningast abi võiks olla vaheperemeestaimede talitsemisest — niita puudealused ja nende lähiümbrus puhtaks ja niide sealt ära vedada. Suurt mitte midagi, puhangud tulevad ja lähevad omasoodu.

Valu poidlate liigestes

Seenkahjurid Juurepess põhjustab südamemädanikku. Seenhaigused kujutavad endast mädanikke, mis võivad levida puu välispinnalt sissepoole või, südamemädanike puhul, vastupidises suunas. Eesti erametsade levinuim seenhaiguste põhjustaja on juurepess — kuuse-juurepess ja männi-juurepess.

Uhine vigastuse ja paisutamine

Kuigi nimi viitab otse peremeestaimele, võivad need Milliseid puid ravitakse ka teistel puuliikidel nt kuuse-juurepess nulul, lehisel; männi-juurepess kadakal, mitmetel lehtpuudel. Juurepessu eosed kanduvad õhu kaudu puude juure- ja tüvehaavanditele ning kändudele.

  1. Puude energia tervendab keha ja vaimu | Telegram
  2. Riina MartinsonMaa Elu toimetaja Kui koduaeda on istutatud männikärsakale sobilikud toidutaimed ja aed asub värske okaspuulangi läheduses, võib halbade kokkusattumuste tõttu männikärsakas ka koduaias okaspuudele liiga teha.
  3. Milliseid ohumärke metsas jälgida - Metsa ABC - Maa Elu
  4. Puude võlujõud: millised puud annavad ja millised võtavad energiat?
  5. Enam levinumad männi haigused - Metsaühistu

Nakatunud puudelt ja kändudelt võib haigus levida kokkupuutuvate juurte kaudu nii naaberpuudele kui ka raiesmikule istutatud taimedele. Juurepessust tugevasti kahjustatud puid asustavad meelsasti tüvekahjuritest putukad või lükkab torm nad ümber.

Seenkahjurid - Erametsakeskus

Kuusel võib juurepess kallal olla aastaid nii, et puu ei kuiva, kuigi pruun südamemädanik levib piki tüve juurekaelast ülespoole mitme meetri kõrguseni. Haiguse välistunnused on vaigujooks juurekaela piirkonnas, vanematel puudel tüve allosa paksenemine nagu pudel ja võra kahvatu värvus.

salvi, kui liigesed Lomit

Juurepessu kahjustuse tagajärjel võivad hukkuda terved puude grupid või oluliselt pidurduda puidu juurdekasv. Juurepessu kahjustus mändidel. Foto:RMK Leviku takistamine.

Nooofen valu liigeste valu

Suure juurepessuohu tõttu pole mõistlik rajada endistele põllumajandusmaadele ja varem juurepessust kahjustatud puistute asemele okaspuu puhtkultuure — tasub eelistada leht- ja segapuistusid. Sellistel aladel tuleks kindlasti raiet teha talvel tähtis on mitte vigastada kasvama jäävaid puidkuna miinustemperatuuride korral on kändude nakatumise oht väike. Juba nakatunud puistut ei saa ravida, kuid metsa majandamise võtetega saab juurepessu levikut oluliselt piirata.

Seenkahjurid

Juurepessu leviku takistamiseks kasutatakse biofungitsiidi Rotstop. Biopreparaat sisaldab hiidkooriku eoseid, mis on juurepessu konkurent ning takistab kändude pessuga nakatumist.

Positiivse energiaga puud on kask, tamm, mänd, kastan, vaher, saar, pärn ja paju — need just nagu toidaksid meid oma terve eluenergiaga. Negatiivse energiaga puud on haab, pappel, kuusk, plaatan, toomingas, sarapuu. Need puud võtavad energiat ära, kuid ka nemad on ravivate omadustega: nad võtavad ära valu ja viivad välja haiget energiat. Jaapani teadlased-naturopaadid arvavad, et olemaks terve, on vaja inimesel metsas viibida aasta jooksul tundi. Kuid metsas jalutades peab meeles pidama, et ühed puud annavad energiat, teised, vastupidi, võtavad seda ära.

Seda kasutatakse juurepessu tõrjeks männi- ja kuusekändudel kohe pärast raiet. Mõned külmaseene liigid põhjustavad puude juurtel ja tüvedel puidu pindmist mädanikku, mille tagajärjel puud kuivavad. Seenest nakatunud puude koore all leidub enamasti valget seenekilet, söödavad viljakehad kellukakujulised, kollakaspruunid, kaetud hõredate soomustega kasvavad kändudel ja kuivanud puude tüvede alaosal.

Külmaseenekahjustusi leidub igas vanuses okas- ja lehtpuudel, sagedamini keskealistes ja vanemates metsades.

Saada lugu

Külmaseenest nakatunud puude juurtel ja tüvedel on rohket vaigujooksu, koore all võib peale valge seenekile sageli näha ka musti seenevääte — need kaks eristavad Milliseid puid ravitakse juurepessukahjustusest. Külmaseente levimist piiratakse haigestunud puude väljajuurimisega.

Ka puud võivad olla haiged Mitmete haiguste suhtes tuleb olla tähelepanelik ka metsaomanikel. Seekord keskendume meie metsade kõige levinumale puule — männile. Millega on tegemist, kui männi okastele on tekkinud punased risttriibud?

Haavataeliku viljakeha. Puud nakatuvad koorevigastuste ja oksakohtade kaudu, kust mädanik tungib tüve keskele.

Puude võlujõud: millised puud annavad ja millised võtavad energiat?

Ühest metsapõlvest teise võib nakkus kanduda ka juurevõsudest uuenemisel. Haavataeliku viljakeha, mida sageli näeb puutüve oksakohtadel, on laia laskuva alusega sageli peaaegu liibunudmusta, servast pruuni pealisküljega, alakülg on pruun. Levikut on võimalik pidurdada, kui hooldusraietel raiuda välja haavataeliku viljakehadega nooremad puud.

Tuleb vältida koorevigastuste tekitamist kasvama jäävatele puudele.

Eedeni aed Rinatil /// Ülevaade 52 sambakujulise viljapuuga aiast /// Kolonnikujuline õunapuu

Männi-pigirooste on noorte, kuni 20—30aastaste mändide seenhaigus, mis võib tabada kasvavaid noorvõrseid kevaditi — võrsed kõverduvad ja tugeva kahjustuse korral ka kuivavad. Haigus levib eriti siis, kui on vihmane kevad.

Kui vähk pureb õunapuud. Kõige tõhusam tüvevähi ravi | lovl.ee

Männi pigirooste tekitaja vaheperemeheks on haab, kelle lehtedel seene eosed talvituvad. Haiguse leviku vältimiseks tuleb raiuda männinoorendikust haavad välja.

valu liigestes pyelonefriidiga

Punavöötaud on okaspuude okkaid kahjustav seenhaigus, mida põhjustab seen Mycosphaerella Scirrhia pini. Eestikeelne nimetus punavöötaud tuleneb haigusele tüüpilistest punastest risttriipudest okastel. Seene looduslikuks levikuks on vajalik niiskus.

Inimeste meetod kuunarliidete raviks

Puult puule levib vihmapiiskadega, veepritsmetega. Võib levida putukatega ja tööriistadega, istutusmaterjaliga, seemnepartiide hulka jäänud okkaprahiga. Pikemate vahemaade taha võib levida niiskete tuulte ja ududega.

Haigestunud taimede puhul on ainukeseks abinõuks puude hävitamine põletamine.