Sellest, mida liige on sormega haiget teinud. Räägime enesetappudest viisil, mis aitab inimesi. Kuidas oma lähedast aidata? Mis on lahendus?

Seltsi, ühingu, partei, ühistu liige. Ühel päeval, kui olime juba paar tundi hänginud, otsustasin, et on aeg vaadata, kas ta selgitab juhtunu kohta veidi rohkem ja miks ta jõugu tegevuse pärast arreteeriti. Suurt, tugevat konti poiss. Aerud, tullid nagisevad sõudmisel. Kingsepp olnud kange punane. Sandra

Toomas Kuusk: haiget saamine on paratamatu Napilt kahe nädala pärast, veidi rohkem kui kaks kuud pärast ametisse nimetamist seisab ta vastamisi vallavolikogu umbusaldushääletusega. Toomas Kuusk fotol nõustus Oma Saarele rääkima vallavalitsuse poliitikast ja jagama oma mõtteid konfliktide tagamaadest. Milline on praeguse Muhu vallavalitsuse eelarvepoliitika? Mis on põhisuunad? Põhimõtteliselt soovime muuta eelarves nn põhitegevuskulude taset, seda vähendada.

See on põhimõtteline lähenemine. Et läbi selle tõsta omafinantseerimisvõimekust. Muhu vallas on see võimekus väga suures osas kahanenud. Kusjuures absoluutsummas, kuigi eelarved on kasvanud väga palju, see number on samal tasemel kui aastal Kas eelmine volikogu ja valitsus on liiga priiskavalt elanud? Tegemist on poliitiliste valikutega. Kas kulutada igapäevaelu korraldamiseks või kasutada olemasolevat raha, et kaas-finantseerida erinevaid projekte.

Ehitatakse näiteks sotsiaalkeskust, mille eelarvemaht on päris suur. Ma ei taha kaugeltki väita, et eelmine vallavalitsus või volikogu oleks käitunud vastutustundetult või rumalalt, või muud taolist sõna kasutada.

Toomas Kuusk: haiget saamine on paratamatu

See oli nende poliitiline otsus. Minu kui kodaniku arvates on põhiline probleem need reaktsioonid, mis kulude kokkuhoiu peale vallandusid. Need sündisid sellest, kui vallavanem andis korralduse [ Selleks hakkasin asutuste juhtidele küsimusi saatma. Hakkasid tekkima väga kummalised reaktsioonid: see pole sinu asi; see mida liige on sormega haiget teinud puutu vallavalitsusse — kuigi tegemist oli rahaga, mis on avalik. Nendes asutustes on tekkinud n-ö vürstiriik, omavahelised suhted, sugulased, sõbrad, mis on iseenesest loomulik.

Paraku, kui analüüsida sellest vaatevinklist, et kuidas on mõne asutuse eelarve kasvanud ja kas see on olnud seoses sellega, et asutuse juht on olnud volikogu liige, siis mina väidan, et see seos on peaaegu lineaarne. Nende asutuste eelarved, mille juhid on Sellest volikogu liikmed, suurenevad oluliselt kiiremini. Ei-ei-ei, ei-ei. See ei ole korruptsioon. Kindlasti mitte. Sama asi — kui te olete kursis —, mida on kahtlustatud Kuressaare linnas, et kui koolijuhid on linnavolikogu liikmed, siis… Ma arvan, et Muhus tekib lisaks see temaatika, et kui vaadata Muhu valda ajalooliselt, siis on siin olnud asustuste juhid ka vallavalitsuse liikmed.

Tutvusin ühe jõuguliikmega ja see, mis minuga juhtus, muutis mu elu

Siin tekib see probleem, et sina ei puutu mind ja mina ei puutu sind. Sellist asutuse tööd analüüsivat ja põhjendusi, argumente küsida saavat vallavalitsust minu arvates Muhus olnud ei ole. Mind süüdistatakse selles, et asutustelt ei ole informatsiooni küsitud ja ei ole nendega räägitud.

Ma väidan, et informatsioonivahetus on alates Üks volikogu liige luges need läbi ja väitis, et kulutas selleks viis tundi. Kui mida liige on sormega haiget teinud ei taha teie eelarvepoliitikast aru saada, siis kuidas teha inimestele selgeks, et kärpida on vaja?

Liigeste ja luude ravi vaagna Liigeste artroosi parandamine

Ühel koosolekul te proovisite, ja me teame, mis sellest välja tuli. Meil oli väga selgelt ette nähtud see, kuidas nende inimestega konkreetselt toimitakse. Kelle osas volikogu jõuab seisukohale, et ametikoht tuleb koondada. See tähendab, et tuleb rakendada erinevaid kompensatsioonimehhanisme, vallal on võimalik võtta kasutusele ühekordseid ressursse, ja me ütlesime ka väga selgelt välja, et kui inimene satub väljakannatamatusse olukorda, tuleb koondamisest loobuda.

Aga miks inimesed siis ei lepi sellega? Kui te ütlesite, et ei jäta neid hätta. Esiteks see, et ma ei ole muhulane. Esmaspäeval eelmisel nädalal — toim astus sisse Kallaste küla külavanem, tema sõnum oli selline, et Muhu valda peavad juhtima põlised muhulased. See tähendab: sündinud siin, koolis käinud siin, ja peab olema veel mitmendat põlve muhulane.

Tegelikult kipub see mõnevõrra ksenofoobiline olema. Selline seisukoht on Sellest hulgas valdav ja fakt on see, et mida liige on sormega haiget teinud peavad sellega arvestama. Teine põhjus — vastuolu asutuse juhtidega on saanud alguse juba varem.

Nimelt kui me valitsust kokku panime, siis Reformierakonna nägemus oli just see, et valitsusse ei saa kuuluda asutuse juhid.

Valu prugikasti liigese Voib olla poidla artriit

Sealt sai konfliktiahel alguse. Meie nägemust mööda on siin tegemist asutuse juhtide genereeritud, kui mitte öelda laimuga, siis poliitikaga, ja mina osutusin nõrgaks kohaks, kuna olen töötanud pankrotihaldurina. Muuhulgas olin Muhu kalatööstuse ajutine pankrotihaldur.

Käosaar: Eesti 200 šokireklaam tõi küll tähelepanu, aga tegi ka paljudele haiget

Tegelikult algatati see pankrot vallavalitsuse initsiatiivil ja vald palus mul tookord olla ajutine pankrotihaldur. Igasugustes nendes pankrotimenetlustes, mis siin on olnud, on keegi kahju saanud, ja paratamatult oli hea poliitiliselt näpuga näidata.

Kui panna sinna juurde teadmine, et vallavalitsus plaanib kellegi mida liige on sormega haiget teinud vihjab Hillar Peeglile, kes algatas vallavalitsuse vastu allkirjade kogumise — toim koondada, siis jooksevad need otsad kokku. Kas teie tagasiastumise mõte on jõus? Kas olete selle perioodi jooksul pidanud läbirääkimisi võimalike osapooltega?

Olen vestelnud. Kui 9 inimest umbusaldust avaldab, on selge, et usaldust hetkel ei ole. Ma vaatasin, et ei ole mõtet edasi toimetada. Seda enam, et mulle makstakse alla krooni istungi kohta, mis üldjuhul toimub korra nädalas. Ma olen seda teinud oma vabast ajast, kõik telefonikõned ja autosõidud on mul tehtud oma kulu ja kirjadega.

Ma nägin neid kirju, mis olid lisatud umbusaldusavalduse juurde, kus viidati minu isikule ja sellele, kuidas vallavalitsus laseb mul nii teha, aga antud hetkel ei olnud veel tehtud mitte ühtegi tegu.

Purustatud sõrm: ravi, taastumine, abi otsimine ja palju muud

Sest ega oma mõtete esitamine, mis puudutas eelarve eelnõud, ei ole ju tegu. Tegelikult süüdistati mind mõtlemises ja oma ettepanekute esitamises. Kas tagasiastumisest teatama sundis ehk vallavanema surve — et kuna teie viite paadi põhja, siis on lihtsam teist vabaneda?

Vallavanema survet kindlasti ei ole. Erakond on arvamusel, et meil on Muhule pakkuda oskusteavet ja tahtmist elu edasi viia. Ja kui mina mida liige on sormega haiget teinud selle takistajaks, siis loomulikult ma astun tagasi. Mul ei ole isiklikke ambitsioone selle kohaga seoses.

Vaadake asju mustvalgelt ilma hallita Mis tehtud on tehtud See, et teil on selle inimesega suhe, ei tähenda midagi, kui vastastikust austust pole Saage reaalsusega reaalseks. Sind peteti see kehtib ka suhete kohta ; aktsepteerige, et teid peteti, peteti, tehti lolliks, naiivseks, kuidas iganes soovite seda nimetada.

Mis te arvate, kas umbusaldamine läheb läbi? Või on jõuvahekorrad nüüdseks muutunud? Meil on olnud vestlusi IRL-i liikmetega, ma ei ole küsinud, kas nad on nõus sellega. Vallavanemal on vestlusi olnud, vallavalitsuse kolmandal liikmel on olnud vestlusi. Ja mõistlik järgida, kuid nende arvates on meetodid olnud valed. Me ei ole saanud väga selget IRL-i seisukohta, et meiega koos edasiminek on välistatud. Ma ei tea, ütlen ausalt. Kuidas te sellesse süüdistusse suhtute, mille on välja käinud ka teie erakonnakaaslane, et kõige suurem viga ongi olnud oskamatus inimestega suhelda või neile asja selgitada?

Oleks seda saanud vältida? Ma olen arutanud seda mitme asutusejuhiga. Saaremaa juhtidega.

OOTAMATU EHMATUS SÜNNITUSMAJAS | Kus on mu beebi kümme sõrme ja varvast?!

Ma ei usu. See puudutab inimesi niivõrd valusalt. Ma saan suurepäraselt aru sellest, et see koondamiskava puudutas 7 ametikohta, ja seal oli kolm inimest, kui mu mälu mind ei peta, kelle osas me tegime tõsise vea. Mistõttu ma ka vabandasin, oli see, et need kolm ametikohta olid niivõrd selgelt inimesega seostatavad. Vallaasutuste juhte hirmutab kõvema käe poliitika. Kas võib olla, et nad kardavad, et neile hakatakse kanna peale astuma?

Horsetail uhistehaigustega Milline ravi ola liigese artroosiga

Teil on õigus, jah, see on see hirmu põhjus.