Susta Gel

Atipamesooli, mis on loomadel kasutamiseks heakskiidetud spetsiifiline alfaadrenoretseptori agonist, on kasutatud inimestel deksmedetomidiini toime kõrvaldamiseks ainult eksperimentaalselt. Pärast imendumist võivad tekkida järgmised sümptomid: annusest sõltuv sedatsioon, hingamise pärssumine, bradükardia, hüpotensioon, suukuivus ja hüperglükeemia. Kõrvaltoimed sagedus ja tõsidus Pärast manustamist võib langeda arteriaalne vererõhk ja tekkida bradükardia. Keeluaeg -ajad Hobune: Preparaadiga ravitud hobuste liha ei tohi kasutada inimtoiduks.

Ettevaatusabinõud veterinaarravimit loomale manustavale isikule Juhuslikul ravimi allaneelamisel või ravimi pikaajalisel limaskestaga kokkupuutel pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata pakendi infolehte või pakendi etiketti.

Ärge juhtige autot,sest võib tekkida sedatsioon ning muutused vererõhus.

Vältige ravimi kokkupuudet naha, silmade ja limaskestadega. Kandke veterinaarravimi käsitsemisel ühekordseid kaitsekindaid.

Susta Gel

Kui ravim satub nahale, peske nahka viivitamatult suure hulga veega ning eemaldage saastunud riided. Ravimi silma või suu limaskestale sattumisel loputage rohke puhta veega.

Search form

Kui tekivad vaevused, pöörduge arsti poole. Inimesed, kellel on teadaolev ülitundlikkus deksmedetomidiini või ükskõik milliste abiainete suhtes, peaksid kokkupuudet veterinaarravimiga vältima. Rase naine peab selle ravimiga kokkupuudet vältima.

Susta Gel

Kuid väheke hoolitsust aitab siiski nende eluiga pikendada ning nende head välimust säilitada. Pärast igat aerutamast tulekut eemalda liiv ja muda nii paadi seest kui ka väljast.

Susta Gel

Veega loputamine on tavaliselt piisav. Jälgi, et pedaalide vahele poleks liiva ja need saaks vabalt liikuda. Pagasiruumi luukide eest hoolitsemiseks võib neid aeg-ajalt silikoonõliga määrida.

Et teie komposiitkajakk või -kanuu püsiks läikiv ja värske väljanägemisega, võib seda paadivahaga poleerida. See kaitseb kajakki või kanuud UV-kiirte eest ning paat näib ka pärast pika-ajalist kasutamist nagu uus.

  1. Sammude valu
  2. Artroosi inimeste retseptide ravi

Komposiitkajaki- või kanuu värvi parandamine. Kasutamine tiinuse, laktatsiooni või munemise perioodil Veterinaarravimi ohutus tiinuse ja laktatsiooni ajal ei ole piisavalt tõestatud. Seetõttu võib atsepromasiini kasutada tiinuse esimeses kolmandikus, aga äärmise ettevaatusega.

Koostoimed teiste ravimitega ja teised koostoimed Atsepromasiin tugevdab kesknärvisüsteemi inhibeerivate preparaatide toimet barbituraadid, anesteetikumid, opioidid. Samaaegne fosfororgaaniliste nt.

Atsepromasiin tugevdab vererõhku langetavate ainete toimet.

Hoolitsemine kajaki eest Hoiustamine. Kui kajakki pikemat aega ei kasutata, siis on mõistlik hoida seda otsese päiksekiirguse ja kuumuse eest kaitstud kohas. Kui võimalik, võiks hoida kajakki siseruumides.

Annustamine ja manustamisviis Suukaudseks manustamiseks. Sedalin Gel süstal 10 ml sisaldab 10 suukaudset doosi a 1 ml.

Mitte kasutada raske süsteemse haigusega koertel staadium III kuni IV nt lõppstaadiumis neeru- või maksapuudulikkus. Mitte kasutada, kui esineb teadaolevat ülitundlikkust toimeaine või ravimi ükskõik milliste abiainete suhtes. Mitte kasutada varasemast annustamisest nähtavas sedatsioonis olevatel koertel. Seetõttu ärge söötke ega andke maiustusi koerale 15 minuti jooksul pärast geeli manustamist.

Süstlaots tuleb asetada loomale suhu suunaga põse poole ja manustada soovitatav ravimi doos. Sama süstalt ei tohi kasutada ravimi manustamiseks rohkem kui ühele loomale, välja arvatud juhul, kui hobused on samas karjas või üksteisega otsekontaktis samades hoonetes.

Üleannustamine sümptomid, esmaabi, antidoodidvajadusel Üledoseerimise põhjustab sedatiivsete sümptomite varajast ilmnemist ja pikenenud toimet.