Uhine vigastuse ja paisutamine

Kuivamist võib aidata kiirendada see, kui asetate seadme jahedat õhku puhuva ventilaatori ette Lightning-liidesega ventilaatori suunas. Kasutage tervet mõistust ning vältige olukordi, kus nahk puutub seadmega, toiteadapteriga või juhtmevaba laadijaga pikaajaliselt kokku, kui see töötab või on ühendatud toiteallikaga.

Riigikaitsekomisjon - Riigikogu

Lugege enne iPhone'i kasutamist alltoodud ohutusteave läbi. Käsitsemine Käsitsege iPhone'i hoolikalt. Kui kahtlustate, et iPhone või selle aku on saanud viga, siis lõpetage iPhone'i kasutamine, sest see võib kuumeneda üle või põhjustada vigastusi.

Valu vasakpoolse folk oiguskaitsevahendite olaosas Valutab uhist kael kaes Kuidas eemaldada

Ärge kasutage iPhone'i mõranenud ekraaniklaasiga, sest see võib põhjustada vigastusi. Kui muretsete iPhone'i korpuse kriimustamise pärast, siis soovitame osta korpuse või kaane.

Creak ja haiget liigesed Mida teha Sormede liigeste artroos ja artriit

Parandamine Ärge avage iPhone'i korpust ega proovige iPhone'i ise parandada. Kui teie iPhone saab viga või läheb rikki, siis võtke ühendust Apple'iga või Apple'i volitatud hooldusesindusega. Lisateavet paranduse ja hoolduse kohta leiate iPhone'i paranduse veebisaidilt.

Veeseadus (lühend - VeeS)

Aku Ärge üritage ise vahetada iPhone'i akut. Ebaõige vahetus või parandus võivad akut vigastada, põhjustada ülekuumenemist või põhjustada vigastusi. Aku jäätmekäitlusel või ümbertöötlemisel tuleb seda käidelda olmejäätmetest eraldi. Ärge üritage akut põletada või kuumutada. Lisateavet akudega seotud hoolduse ja ümbertöötlemise kohta leiate Akude hoolduse ja ümbertöötlemise veebisaidilt.

Tähelepanu hajumine iPhone'i kasutamine teatud tingimustel võib hajutada teie tähelepanu ning põhjustada ohtlikke olukordi näiteks vältige kõrvaklappide kasutamist jalgrattaga sõitmisel ja vältige autoga sõites tekstsõnumite sisestamist. Järgige eeskirju, mis keelavad või piiravad mobiilseadmete või kõrvaklappide kasutamist.

Eesti toitumis- ja liikumissoovitused PDF Alkohol Selle näitajaga kuulub Eesti alkoholitarbimise poolest Euroopa keskmiste hulka, mis maailma mastaabis tähendab kõrgeima alkoholitarbimisega riikide hulka kuulumist. Maailma Terviseorganisatsiooni hinnangul põhjustab alkohol tõsiseid tervisehädasid, kui aastas tarbitakse ühe elaniku kohta üle 6 liitri absoluutalkoholi. Eesti eripära on, et alkoholist tingitud kahjud on kõrgemad kui sama suure alkoholitarbimisega EL naabritel.

Navigeerimine Rakendus Maps sõltub andmeteenustest. Nimetatud andmeteenused võivad muutuda ning need ei pruugi olla kõikides riikides või piirkondades saadaval, mis võib põhjustada kaartide ja asukohapõhise teabe puudumise, ebatäpsuse või lünklikkuse.

Kuidas eemaldada poletiku polveliigese artroosi Mis aitab, kas liigesed haiget teevad

Võrrelge rakenduse Maps poolt pakutavat teavet ümbruskonnaga. Kasutage navigeerimisel tervet mõistust.

Rakenduse kasutamine

Lahknevuste korral jälgige alati teetingimusi ning järgige liiklusmärkide ja -tähistusega antud juhiseid. Osad Mapsi funktsioonid vajavad teenust Location Services. Laadimine Järgige iPhone'i laadimiseks järgmisi juhiseid. Ühendage iPhone toitepessa selle laadimiskaabli kaasas ja ühilduva Apple'i USB-toiteadapteri eraldi müügil abil.

Ravi nalga liigestega Sache polv

Teised adapterid ei pruugi vastata ohutusstandarditele ning nende kasutamine laadimiseks võib põhjustada surma või vigastuste ohu. Vigastatud kaablite või laadijate kasutamine või niiskes keskkonnas laadimine võib põhjustada tulekahju, elektrilööke, vigastusi või vigastada iPhone'i või muud vara. Kui kasutate iPhone'i laadimiseks laadimiskaablit tootega kaasas või juhtmeta laadijat eraldi müügilsiis kontrollige, et selle USB-pistik oleks sisestatud korralikult ühilduvasse toiteadapterisse, enne kui ühendate adapteri seinapistikupesaga.

Kui kasutate juhtmevaba laadijat, siis eemaldage seadmelt metallümbrised ning ärge asetage laadijale metallist võõrkehasid näiteks võtmeid, münte, patareisid või ehteidsest need võivad muutuda soojaks või segada laadimist.

 • Puhastamine: lahutage kõik kaablid, seejärel järgige iPhone'i väljalülitamiseks järgmisi juhiseid.
 • Veeseadus – Riigi Teataja
 • Rakenduse kasutamine | HA-ET65BV | Kasutusjuhend
 • Riigikaitsekomisjon on Riigikogu alatine komisjon, mis tegeleb riigi julgeolekut ja kaitset reguleerivate eelnõudega, kontrollib oma valdkonna piires täidesaatva võimu teostamist ning osaleb riigi julgeoleku- ja kaitsepoliitika kujundamisel.
 • Taotlus artriidi kaes
 • Piinatud liigeste ravi
 • Kombineerimise põhimõte punkt- ja hajuheite piiramisel 1 Saasteainete pinnavette juhtimise reguleerimisel lähtutakse kombineeritud lähenemisviisist, mille kohaselt saasteainete pinnavette juhtimist välditakse või piiratakse nende tekkekohas keskkonnanõuete, sealhulgas parima keskkonnapraktika, parima võimaliku tehnika ja parimate olemasolevate meetodite rakendamise, keskkonna kvaliteedi piirväärtuste edaspidi kvaliteedi piirväärtus või kvaliteedi piirväärtused ning heite piirväärtuste kehtestamise ja rakendamise teel.
 • Sorme liigese ja valus

Laadimiskaabel ja liides Vältige pikaajalist nahakontakti laadimiskaabli ja pistikuga, kui laadimiskaabel on ühendatud toiteallikaga, sest see võib põhjustada ebamugavust või vigastusi. Peaksite vältima laadimiskaabli või pistiku peal istumist või nendel magamist. Pikaajaline kuumuse mõju iPhone ja Apple'i USB-toiteadapterid eraldi müügil vastavad toodete pinnatemperatuuri piirangutele, mis on defineeritud vastava riigi määruste ning rahvusvaheliste ja piirkondlike ohutusstandarditega.

Kuid ka nende piirangute puhul peab arvestama sellega, et pikaaegne kokkupuude võib põhjustada ebamugavust või vigastusi. Kasutage tervet mõistust ning vältige olukordi, kus nahk puutub seadmega, toiteadapteriga või juhtmevaba laadijaga pikaajaliselt kokku, kui see töötab või on Uhine vigastuse ja paisutamine toiteallikaga. Uhine vigastuse ja paisutamine ärge magage seadme, toiteadapteri või juhtmevaba laadija peal, ärge asetage neid teki, padja või oma keha alla, kui need on toiteallikaga ühendatud.

Olge eriti ettevaatlik, kui teie tervislik seisund ei võimalda tuvastada kõrge temperatuuriga esemeid keha vastas. USB-toiteadapter eraldi müügil Apple'i USB-toiteadapteri ohutuks kasutamiseks ning kuumusega seotud vigastuste või tõrgete vältimiseks asetage toiteadapter otse pistikupessa.

Ärge kasutage toiteadapterit märgades kohtades, nt.

Tähtis käsitsemisteave iPhone’i kohta

Lõpetage toiteadapteri ja kaablite kasutamine järgmiste tingimuste tekkimisel. Toiteadapteri pisik või klemmid on vigastatud.

Laadimiskaabel saab viga või on narmastunud. Toiteadapter jääb väga niisketesse tingimustesse või toiteadapterile satub vedelikke. Toiteadapter kukub maha ning selle korpus saab viga. Taustamüra ning pidev kõrge helitugevusega heli kuulamine võivad tekitada tunde, et helid on vaiksemad kui tegelikkuses.

Enne millegi kõrva asetamist lülitage heli taasesitus sisse ning kontrollige helitugevust. Lisateavet selle kohta, kuidas määrata maksimaalse helitugevuse piirangut, leiate osast Kõrvaklappide Uhine vigastuse ja paisutamine piiramine.

iPhone ja Apple Watch kindlustus

Lisateavet kuulmiskahjustuste kohta leiate Heli ja kuulmise veebisaidilt. Raadiosageduslikud elektromagnetilised väljad iPhone kasutab juhtmeta võrkudega ühenduse loomiseks raadiosignaale.

RF-elektromagnetiliste väljade veebisaiti. Raadiolainete interferents Järgige siltidel ja teadaannetes toodud juhiseid, mis keelavad mobiilseadmete kasutamise. Kuigi iPhone on disainitud, testitud ja toodetud vastama kõikidele raadiolainete interferentsi puudutavatele määrustele, siis võivad sellised iPhone'ist väljastatavad raadiolained mõjutada teiste elektroonikaseadmete tööd ning põhjustada neis tõrkeid.

Riigikaitsekomisjon

Meditsiiniseadmete häirimine iPhone Kuidas vabaneda jalgede valu valust magneteid ning ka osi ja raadioseadmeid, mis väljastavad elektromagnetkiirgust. Sellised magnetid ja elektromagnetväljad võivad segada meditsiiniseadmete nt südamerütmurite ja defibrillaatorite tööd. Kuigi kõik iPhone 12 mudelid sisaldavad rohkem magneteid kui eelmised iPhone'i mudelid, siis need ei peaks tekitama meditsiiniseadmetele suuremat magnethäirete ohtu, kui eelmised iPhone'i mudelid.

Enda meditsiiniseadme kohta kehtiva info hankimiseks, kas meditsiiniseadme ja iPhone'i vahel on vajalik hoida turvalist distantsi, võtke ühendust oma arstiga ja meditsiiniseadme tootjaga.

 • Rakenduse Runspect kasutamine See nutitelefoni rakendus töötab koos süsteemi sisseehitatud liikumisanduriga jooksutehnika analüüsimiseks.
 • Tervisedendus | Sotsiaalministeerium
 • iPhone ja Apple Watch kindlustus | Salva Kindlustuse AS
 • Lugege enne iPhone'i kasutamist alltoodud ohutusteave läbi.
 • Ravi artroosi artriidi
 • Valus ola liigesed puhkamisel
 • Kindlustus kehtib seadme liikumisel ja transpordil kogu maailmas.
 • Folk oiguskaitsevahendeid seljavalu ja liigestest

Maailmas on kasutusel palju eri tüüpi meditsiiniseadmeid ning sageli annavad tootjad soovitusi nende seadmete ohutu kasutamise kohta raadio- ja magnetseadmete läheduses, et vältida võimalikke häireid.

Pole meditsiiniseade iPhone ei ole meditsiiniseade ning seada ei tohi kasutada hinnangute andmiseks professionaalse meditsiinilise nõu asemel.

 1. Jatkata parast magamist

See ei ole disainitud või mõeldud haiguste või muude olukordade diagnoosimiseks või haiguste raviks, leevendamiseks, hoolduseks või vältimiseks.

Enne oma tervisega seotud otsuste vastuvõtmist konsulteerige arstiga. Meditsiinilised olukorrad Kui teil peaks tekkima mõni meditsiiniline olukord või sümptomid, mis võivad olla seotud iPhone'iga või vilkuvate tuledega näiteks haigushoog, teadvusekaotus, silmade väsimus või peavalusiis konsulteerige enne iPhone'i kasutamist arstiga. Plahvatusohtlikud ja muud tundlikud keskkonnad iPhone'i laadimine või kasutamine potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas, näiteks kohas kus õhk sisaldab tuleohtlikke kemikaale, gaase või peenosi nt.

Uhise valu salvi Artriidi harja kaed

Järgige kõiki silte ja toodud juhiseid. Korduvad liigutused Kui teostate korduvaid tegevusi, näiteks iPhone'i abil trükkimine, pühkimine või mängimine, siis võite tunda ebamugavust oma kätes, käsivartes, õlgades, kaelas või muudes kehaosades.

Tähtis ohutusteave iPhone’i kohta

Kui tunnete ebamugavust, siis lõpetage iPhone'i kasutamine ja konsulteerige arstiga. Oluliste tagajärgedega toimingud Käesolev seade ei ole mõeldud kasutamiseks kohtades, kus seadme tõrked võivad põhjustada surma, vigastusi või keskkonnakahjusid. Lämbumisoht Osad iPhone'i lisatarvikud või -seadmed võivad olla väikelastele ohtlikud ja põhjustada lämbumisohu näiteks allaneelamisel.

Hoidke sellised tarvikud väikelaste haardeulatusest eemal.