Valu ray-eksklusiivse liite juures kui paranemine

Kirjastajaks Kaudse hindamismudeli puhul võrreldakse omavahel hinnatavat ettevõtet ja sama sektori analoogseid ettevõtteid. Amazon antud tehinguga seotud ei ole. Sünnilinn: Albuquerque New Mexico osariigis.

Sel neli tuhat aastat vanal lool pole raamatuga praeguses mõttes palju ühist, sest eepos kirjutati kiilkirjas ja savitahvlitele. Raamat meie mõistes tekkis siis, kui võeti kasutusele papüürus, millest tehti rullraamatuid, ja pärgament, mis õmmeldi esialgu papüüruse eeskujul rullraamatuiks, kuid millest hiljem — umbes aastat tagasi — hakati valmistama lehtedena kokkuköidetud raamatuid.

Valu olaliiges parast vigastust

Kui üks raamat oli valmis, hakati sellest tegema ka koopiaid, kuid raske on öelda, millal raamatutest sai äri. Raamatute ja raamatukaubanduse ajaloo uurijad on leidnud vanast testamendist Jeremija raamatust märke, et ligi aastat tagasi elanud prohvet dikteeris piibli vanema osa tähtsamad raamatud oma toimetajast kirjutajale ja järgijale, ülik Baarukile, Neerija pojale, kelle stiilusele omistatakse ka mõned bullad ehk rulldokumendid, mis leiti väljakaevamistel Tollest ajast ehk Saalomoni templi hävitamise ajast, mis toimus Juba veidi hiljem, Vana-Kreekas ja -Roomas, läks ülikute seas moodi oma raamatukogu soetamine ja täiendamine — sel eesmärgil olid neil palgal raamatute ümberkirjutajad.

Seal avastasid arheoloogid Assüüria viimase tugeva kuninga, 7. Laiemalt hakkas kirjasõna levima peale Gutenbergi leiutist. Eesti raamatuajalugu Vanem raamatuajalugu Eestis puudutab peamiselt saksakeelse raamatu ning saksa trükkalite ja autorite ajalugu. Käsikirjalised raamatud jõudsid Eestisse Trükitud raamat jõudis siia vähem kui 20 aastat pärast seda, kui Gutenberg trükipressi leiutas — juba Esimene raamat eestikeelsete fragmentidega, mis on säilinud aastaston tuntud Wanradti ja Koelli katekismuse nime all raamatus olid paralleelselt esitatud tekstid nii alam-saksa kui ka eesti keeles.

Antiik-Kreekas andis arengule suure hoo sisse Aleksander Suur, kes rajas Aleksandriasse Vabariigiaegses Roomas oli aga juba kombeks, et raamatukogu kuulus maja sisekujundusse. Tol ajal oli kombeks raamatupoe uksele või uksepiidale välja panna nimekiri müügil olevaist raamatuist. Keiser Justinianuse ajal, 6. Keskajal, mil lääs vajus segaste aegade pimedusse, säilis kirjasõna peamiselt kloostrites, kus seda jõudumööda ka ümber kirjutati.

Ehkki eelistati ristiusu raamatuid — breviaare, pühakirja, selle seletusi ja pühakute elulugusid —, ei unustatud lõplikult ka n-ö paganlike autorite teoseid.

Sel moel ongi meieni jõudnud paljud antiikautorite tähtteosed. Teine ja tähtsamgi roll nende raamatute meieni jõudmisel on araabia ekspansioonil, mis hõlmas suure osa Vahemereäärsetest aladest. Toonases Sustava jet poletik maailmas olid kirjasõna ja raamatud ning teadmised ja teadus kõrge au sees.

Ja loomulikult olid nii raamat, selle kirjutaja ja looja kui ka müüja au sees trükikunsti ja paberi leiutamise kodumaal, keiserlikus Hiinas. Ajal, mil raamatu hankimiseks tuli see lasta kellelgi täht tähe haaval lehmanahale ümber kirjutada, oli raamatuid iseenesest mõistagi vähe — eriti aegadel, mil polnud enam massilist nõudlust ega ka haritud orjade horde, kes neid sadade või tuhandete kaupa ümber kirjutasid nagu Rooma riigi aegadel.

Siiski raamatukaubandus arenes ning raamatute kirjutajad ja kirjatarvete müüjad koondusid gildidesse, mille tegevust reguleerisid karmid reeglid — pettureid ähvardas isegi vangla. Tihtilugu asetsesid nende ametissevannutatud raamatukaupmeeste poed esimeste ülikoolide ja katedraalide läheduses, olles mõnikord lausa vastu kirikumüüri ehitatud. Uus E-klass. Intelligentsuse meistriteos. Intelligentsele otsustajale. Aeg targa otsuse valu ray-eksklusiivse liite juures kui paranemine on küps.

Tallinna jõudis esimene trükikoda aastalkui Tallinna gümnaasiumi ehk praeguse Gustav Adolfi Gümnaasiumi juurde asutati trükikoda, kuhu asus Stockholmist tööle Christoph Reusner. Esimene suurem raamatukauplus Tallinnas kuulus Lorenz Jauchile ja see avati aastal Jauch rajas, muide, ka Juhkentali nime saanud suvemõisa, mis omakorda on andnud nime praegusele samanimelisele asumile.

Rootsi kuningalt põhjaeesti murdes teoste trükkimise ainuõiguse nõutanud Simoni trükitoodang võis koos juhutrükistega ulatuda erineva nimetuseni. Targad raamatud Esimene eestikeelne aabits trükiti Esimene eestikeelne entsüklopeedia ilmus aastail — Selles on 75 artiklit ja entsüklopeediat trükiti eksemplari.

Tõlkimist korraldas Jüri kirikuõpetaja Anton Thor Helle. Järgmine piiblitõlge ilmus väliseestlaste poolt alles Paremal lehekülg Gutenbergi piiblist. E E Ajalugu raamatuid ja seda paljude jaoks jõukohase hinnaga.

Arvatavalt aastal sündinud sakslane Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg ehk Johann Gutenberg on muutnud maailma ilmselt palju enam kui paljud keisrid ja kuningad ning teadlased ja kunstnikud, kelle sõnumil poleks ilma Gutenbergi leiutiseta valu ray-eksklusiivse liite juures kui paranemine jõudu. Aastail — trükkis Gutenberg oma trükipressiga, mis kasutas metallist valmistatud liikuvaid tähetüüpe, oma nn realise ladinakeelse piibli.

Kui jõudlus oli uue tehnoloogia algaastail tagasihoidlik — kahe aastaga Hoidke sormede liigeseid. Inimeste meetodid eksemplari —, siis järgneva 50 aastaga jõuti toota juba 30 nimetust erinevaid raamatuid kogutiraažiga 12 miljonit eksemplari.

Selline hüpe viis raamatute ja — mis veelgi tähtsam — teadmiste ning hariduse kiirele levikule ajastul, mida nüüd nimetatakse taassünniks ehk renessansiks. Gutenberg oli andekas kullassepp ja graveerija ning silmapaistev leiutaja, kuid äri alal ei sujunud tal asjad sugugi hästi. Aasta pärast piibli trükkimise lõpetamist läks Gutenbergi esimene trükikoda pankrotti.

Keeruliste aegade tõttu pidi ta oma tegevust mitu korda uuesti alustama. Kuna Gutenberg ei lisanud trükistele oma nime, vajus ta pärast surma mõneks ajaks unustusse ka tema hauakoht on seni leidmata. Kuulsus tuli alles hiljem, kui suur mõtleja Francis Bacon ni- metas trükipressi üheks kolmest kõige olulisemast leiutisest teised kaks olid püssirohi ja kompass.

Olaliigese salvi sihtimine

Selleks oli ilmselgelt ka põhjust: täna trükitakse üle ilma igal aastal u 2 nimetust uusi raamatuid. Paljud autorid on valmis trükkima oma kulul väikese tiraaži. Lisaks saab iga raamatu muuta unikaalseks, mis lisab neile väärtust. Gutenbergi üha kasvaval universumil seevastu on aga inimkonnale ülisuur tähendus.

Oleme varasemalt ka Investeeri ajakirjas soovitanud leida iga finantsteenuse jaoks meelepärane partner. Pole erakordne, kui liising on ühest pangast, aktsiaid hoitakse teises ja ettevõtte raha hoopis kolmandas.

Niisiis, enam kui aastaga on raa19 matutega seoses paljutki muutunud. Kui algusaegadel oli trükkal ühtlasi ka toimetaja ja raamatukaupmees, siis aja edenedes need professioonid lahknesid. Algul trükiti vaid tekst, suurtähed ja illustratsioonid lisati hiljem käsitsi — selliseid kuni Uut hoogu trükitegevusele Euroopas andis usupuhastusliikumine ehk reformatsioon ning raamatutrükkimise kes- Võimas käive Erinevatel hinnangutel on raamatute iga-aastane müügitulu üle miljardi euro, mis moodustab ligikaudu 15 protsenti kogu meedia- ja meelelahutustööstuse tulust.

Raamatunimetusi oli vähe, tiraažid olid aga hiiglaslikud. Suurim saavutus oli Eesti Nõukogude Entsüklopeedia, mille tellijate arv ületas Hiljem olukord muutus ja kauboikapitalismi aegadel oli kirjastusi ohtralt. Aga ka praegu on trükiste väljaandjaid üle — suuremaid tegijaid on sadakond, üle 60 nimetuse avaldajaid on 10, kaks kolmandikku on ilmutanud vaid ühe raamatu aastas.

Raamatuid ilmus Seal saavutatud kõrget taset, mida ka teised üritasid saavutada, esindab siiani tegutsev kirjastus Elsevier. Ja plahvatusliku kasvu esimese sajandi lõpuks jõuti ka ajakirjandusvabaduse seaduse kehtestamiseni, esimesena Inglismaal aastal Autoriõiguste kaitse esimesed sätted, mis kajastusid Suurbritannia seaduses Statute of Anne ja mis on ka raamatuäri üheks vundamendikiviks, pärinevad aastast Tööstusrevolutsioon Näiteks Tallinnas Ühistöö nime kandnud trükikojas oli masin kasutusel veel Traditsioonilise sügavtrüki tõrjus aegamööda välja lametrükitehnika, mida kasutatakse muudetud kujul ehk ofset- trükina siiani.

Mikrotrükikodades on kasutusel aga hoopis digitehnoloogia nagu laserprinterites. Müük muutus aeglaselt Raamatumüügimudelid on ajas muutunud aeglaselt — postimüügimudelid levisid küll edukalt Ameerika avarustes, aga veel üsna hiljuti eelistasid inimesed siiski ise raamatutele poodi järele minna. Paberi ja trükivärvi lõhn!? Otsustavaid muutusi tõi ajalehtede algatatud raamatuklubide ilmumine enam kui sajand tagasi — esimese raamatuklubi lõi The Times aastal Ajend selleks oli ilmselge: raamatute jaekaupmehed püüti lehetoimetuse vahendusel toimuva müügiga äriahelast välja jätta ja raamatute jaemüügihinda alla lüüa.

Üleilmse pöörde raamatukaubandusse tõi rahvusvaheliseks kaubandushiiuks kasvanud Ameerika firma Amazon, kes alustas Tänaseks ületab pea kõike müüva ja ka pilveteenuste ja isesõitvate autode arendamise turule tõsise tegijana sisenenud amazon. Pärast seda, kui turule lisandus oksjonikeskkond e-Bay, millele järgnesid riburada mööda kõik kirjastusgigandid valu ray-eksklusiivse liite juures kui paranemine ka -liliputidmuutus raamatuäri alatiseks.

Nüüd saab massitiraažide asemel müüa kasumlikult ka väikeseid tiraaže, leida endale just selle õige raamatu — numbrid näitavad, et ka väiksemate trükiarvude juures saab olla kasumlik. Kui klassikalisel viisil, suures trükikojas valmistatud raamatute puhul oli Eestis veel mõni aasta tagasi kasumipiiriks pool tuhat eksemplari — mis paraku on tihti palju enam kui konkreetse teose huvilisi —, siis mikrotrükikojad võimaldavad äri teha isegi paarikümneste raamatutiraažidega.

Esimene e-raamat Selleks loetakse Järgmine oli väidetavalt Seda hüperteksti reklaamimise eesmärgil välja antud raamatut sai osta flopikettal. Järgmine samm Paberraamat oli ja on internetimüügiks hea objekt, sest erinevalt rõivaist ei pea seda selga passima, vaid piisab, kui usaldad autorit, kirjastust või arvustajat. Kiire edu käigus ilmus aga turule peagi uus tegija — e-raamat. Kui algusaegadel piirduti arvutitest vaid dokumentide lugemisega mis on ebamugavsiis ühel hetkel leiti, et kõik peab olema uus — nii raamat kui ka vahend selle lugemiseks.

E-raamatu ajaloo uurijad väidavad, et esimese elektroonilise raamatulugemis- Kui palju on Eestis raamatuid ilmunud? Eestis läbi aegade ilmunud raamatute arvu hinnata on keeruline. Meie raamatuvara säilitavas Eesti Rahvusraamatukogus on hetkel 3 teavikut. Eesti e-raamatuidki on kogunenud juba 11 Eesti Iselugeja Eesti Keele Instituudi teaduri Meelis Mihkla juhtimisel on aastatepikkuse teadustöö tulemusel loodud esimene eesti keele kõnesüntesaator.

Eesti keele eripärade ja keerukuse tõttu oli lahenduse leidmine märksa raskem kui paljude teiste keelte puhul. Valu ray-eksklusiivse liite juures kui paranemine sideettevõttega Elisa lasti Rakenduse abil saab kuulata Elisa Raamatu elaenutuses olevat enam kui e-raamatut.

Iselugeja ei asenda n-ö päris audioraamatut, mille tekste loevad sisse elukutselised näitlejad selliseid raamatuid on kahjuks väga vähe, kaubanduslikuks kasutamiseks vaid paarsada nimetustküll aga laiendab Iselugeja lugemisvõimalusi neile, kes näiteks autoroolis või trennis või kel teksti lugemine häiritud nägemispuude tõttu.

Pildil Elisa uute teenuste juht Kertu Kriisk. Esimeses versioonis olid lugejas õhukesele paberile trükitud tekstirullid, riist ise aga töötas suruõhuga. Projekt siiski prototüübist kaugemale ehk tootmisse ei jõudnud. Tänu internetile muutus aga palju. Clarke, Irving Wallace ja Raymond Chandler. Tolsamal aastal hakkas ka kirjastus Oxford University Press pakkuma valikut oma raamatuist internetis, avades esimese netiraamatukogu.

Otsingutulemused

Täna on juba mitmeid turge, kus e-raamatute müük on hoolimata enamiku inimeste konservatiivsusest ületamas paberile trükitud raamatute müüki.

Siiski, viimase aasta numbrid näitavad, et e-lugerite müük on üleilmselt esmakordselt oma ajaloos pidurdunud ja uue trendina on tõusuteel audioraamatud.

My Friend Irma: Irma's Inheritance / Dinner Date / Manhattan Magazine

Tööstusharu tervikuna on aga ohustamas seoses digitaliseerimisega üha leviv piraatlus ja autoriõiguste rikkumine, mis oli paberile tükitud raamatute puhul massiline vaid diktatuuririikides. Teisalt aga on paberile trükitud raamatust saamas gurmaanidele mõeldud eriroog, ja arvata võib, et paberi võltsimatu trükilõhn ei lähe kunagi moest. Broneerimine tellimus wris. Sünnilinn: Albuquerque New Mexico osariigis. Elukoht: Seattle Washingtoni osariigis.

Lõpetanud Princetoni ülikooli New Jersey osariigis. Abielus MacKenzie Bezosega aastast Lapsi 4.

Tema esivanemad elasid Texase osariigis, kus nad olid aegade jooksul omandanud ruutkilomeetri suuruse maavaldusega rantšo Cotulla linna lähistel. Pärijana on Bezos üks suuremaid maaomanikke Texases. Noor Jeffrey veetis temaga koos mitmed suved, tehes rantšos tööd. Tehnilise taibuga vanaisa süstis oma lapselapsesse huvi mehhaanika vastu ning üheskoos lammutasid nad ja panid kokku erinevaid mehaanilisi vidinaid. Nime sai kasuisalt Kui Jeffrey sündis, oli tema ema Jacklyn alles teismeline ja abielu poisi isa Ted Jorgenseniga kestis pelgalt aastakese.

Aprilliskui Jeffrey oli neljane, abiel- lus ema uuesti, seekord Miguel Bezosega, kes oli aastasena pagenud Kuubalt Ameerika Ühendriikidesse. Pärast abiellumist Jacklyniga lapsendas ta Jeffrey ja poiss sai endale uue perekonnanime Bezos. Peale pulmi kolis pere Texase osariigis asuvasse Houstonisse, kus Miguel asus tööle insenerina naftakompaniis Exxon.

Siiski ei jäänud pere Houstonis paikseks ning Jeff pidi enne ülikooli astumist käima mitmetes erinevates koolides. Tehnilist taiplikkust näitas ta üles juba maast madalast, luues näiteks oma toa ümber turvasüsteemi, et noored sugulased teda ei tüütaks. Garaažikompanii Pärast ülikooli lõpetamist Teel kirjutas ta valmis Amazoni äriplaani. Jätnud seljataha kõrgepalgalise töökoha 26 Jeffi suur eeskuju oli tema vanaisa Wall Streetil, alustas ta oma ettevõtte arendamist garaažis.

Tema jaoks tähendas Amazon erilist ja eksootilist paika siin maailmas, mida pidi kehastama ka tema kaubamaja. Amazonas on maailma suurim jõgi — samamoodi pidi Bezose visiooni järgi kaup voolama läbi tema internetikaubamaja. Mees pani kirja kõikvõimalikud tooted, mida interneti kaudu saaks müüa, alustades kõigest, mida saab valu ray-eksklusiivse liite juures kui paranemine kõvakettale, ja lõpetades raamatutega. Viimastest saigi tähelepanu keskpunkt.

Bezose nägemust mööda pidid võimali27 kult odavad raamatud, mida pakutakse suures koguses, tekitama lugejates ka suurt huvi. Esimese raamatuna müüdi Ja juba Amazon muutus igavaks Amazoni äri läks kenasti käima, kuid muutus Bezose jaoks igavaks ning mees hakkas mõtlema märksa suurematele mastaapidele.

Sooritades ostu, millest 0,5 protsenti läheb heategevuseks, on võimalik valida, millisele organisatsioonile raha läheb. Amazoni rahamudel Amazonis on saadaval korraga sadu tuhandeid raamatuid sadadelt kirjastajatelt.

Iga raamatu müügi pealt võtab Amazon väikese teenustasu. Klientide arv ulatub kümnetesse miljonitesse. Samuti teenitakse Hoidke sormede ja olgade liigeseid, pakkudes kirjastustele võimaluse raamatuid Amazonis reklaamida.

Referendumil koguti 53 protsenti toetajaid. On toetanud Long Now fondi Liigeste sisemine ravi aasta kella loomisel 42 miljoni dollariga.

Kella esimene prototüüp tiksub Texase osariigis Bezosele kuuluval maatükil. Sinna on ta annetanud 10 miljonit dollarit. Toetanud Princetoni ülikooli närviteaduste instituuti 15 miljoni dollariga. Bezose heategevuslik perefond annetas aastatel ja 30 miljonit dollarit Fred Hutchinsoni vähiuuringute keskusele. Toetanud dollariga Amazoni töötajate poolt loodud Wordreaderi programmi, mille eesmärk on jagada arenguriikides lastele e-raamatuid.

Tunnustused Samas nimekirjas on läbi aegade olnud ka palju teisi maailma suurnimesid, nagu Hitler, Stalin ja Putin. Mitmed äri- ja majandusajakirjad on teda tunnustanud USA ühe parima tippjuhina. Viimati sai ta tänavu septembris Heinleini auhinna, mida jagatakse kosmose populariseerimise eest. Auhinnaga kaasnenud dollarit annetas ta kosmose arendamise ja asustamisega tegelevatele tudengitele.

Esimesed kuus aastat oli firma tegevus salastatud, kuni see Bezos ise lubas hiljuti, et tema kosmosefirma saadab turistid kosmosesse juba Julgustust andsid katsetused Tänavu jaanuaris suudeti saavutust korrata. Nüüd ütleb Bezos, et peagi saab rakettidesse ka turiste panna. Kui testid lähevad hästi ka edaspidi, saadab Blue Origin Ja turistidele avanebki võimalus tõenäoliselt Blue Origini teatel mahub ühte kosmoselaeva kuus turisti, kes lendavad 60 miili kõrgusele.

Reisijad saavad tunda kaaluta olekut ning igaüks saab pärast lendu oma reisist ka kõrge kvaliteediga video. Enne kosmosesse minekut peavad inimesed läbima ka päevase koolituse.

Bezos on öelnud, et rakette saab kasutada mitu korda. Küll aga on seni avalikustamata, palju kosmosereisid maksma hakkavad.

Kuidas vigastada liigesi

Kirjastajaks Amazon antud tehinguga seotud ei ole. Tegemist on alkoholiga. Alkohol võib kahjustada Teie tervist. Amazon on suutnud kasvada kiiremini kui tema konkurendid, kelle hulka kuuluvad näiteks jaemüügiketid Walmart ja Target, ja uute kasvuallikatena otsitakse pidevalt erinevaid võimalusi. Praeguseks kuuluvad Amazonile oma lennufirma, mitu menukat telesõud ning suur pilveandmete töötlemise üksus. Rääkimata hulgast toodetest, mida iga päev Amazoni vahendusel müüakse. Samuti laieneb ettevõte jõuliselt toidu kohaletoimetamise sektoris, mis on järjekordne samm võtmaks turgu Walmartilt, Targetilt ja teistelt supermarketitelt, nagu Kroger, Whole Foods ja Costco.

Arvatakse, et tulevikus lõikab Amazon kasu erinevatest uuendustest, nagu näiteks robootika, tarneahela täiustamine, toodete kohaletoimetamine droonidega ja isesõitvad autod. Siiski kahtlustatakse, et ainukeseks takistuseks Amazonile võivad saada Bezose liiga ambitsioonikad plaanid. Sellele vaatamata on Amazon oma positsiooni seadmete turul parandanud. Näiteks on Amazoni Echo nutikõlarist saanud tõeline müügihitt.

Samuti on Bezos kinnitanud aktsionäridele, et e-lugeril Kindle on miljoneid kasutajaid. Ainuüksi USA lehekülge lülastab üle miljoni külastaja kuus. Järjekindlalt arendab Bezos ka muid valdkondi, milleks on audioraamatud, koomiksid ja helistuudiod. Ta oli umbes neljakümnene, ülahuuli ääristas hoolikalt pügatud moodne vunts ja alahuulest algas lõuani ulatuv D'artagnani habemeriba. Jaak tõmbus uuesti sammu tagasi, kuid Maano lõi käega.

Siis ta köhatas ja küsis: "Tahad, ma mõõdan sul siin kõik ära? Või noh, selle viina eest? Muidu oleks mõõtmine palju kallim. Ta teadis täpselt oma baari mõõtmeid — laius, pikkus, pindala, kõrgus, valgusallikad, aknapinnad, kraanikausi kaugus kliendipinnast ja kõike muud, mille eest oli juba makstud ja tuli erinevatele ametitele pidevalt juurde maksta.

Nüüd oli isegi teekond ukselt letini teada. Läks hästi, võtsin laenud peale ja laienesin. Nimi ka müüs, ehkki sommid hääldasid seda nime valesti. A tühja sest! Nüüd ei reisi ei soomlased ega keegi teine, nimi on nagu kuradi bakteriämber.

Sakslased saatsid päringu, kas ma korraldan evakueerimisi viirusega nakatunud piirkondadest. Jaak lasi sel sündida.

Kriisijutuke | Peep Ehasalu. Salapära

Sõbrad olid ka tema "Jake Baari" üle irvitanud, aga käis siin nii soomlasi kui teisi välismaalasi. Kõik hääldasid erinevalt ja lasku käia. Mu kliendid polnud mingid tavalised seljakotiinimesed. Ei — nende kaudu viisin ma Eesti maailmakaardile.

Minust algas võrgustik, mõistad? Aga nädalaga lasti mind põhja, raisk," urises Maano ja rüüpas klaasiservast. Soliidne mees siiski, leidis Jaak, ei kavatsenud ennast silmini täis juua, vaid niisama lonks-haaval hingevalu leevendada. Vähemalt mitte minu juurde.

Ma reageerisin kiirelt. Riik maksab normaalselt ja pole pankrotti karta. Praegu võtan tööd vastu kasvõi vanakuradilt endalt, muidu viib pank elamise ka alt ära.

Jaak ootas kannatlikult. Kiiret polnud ju kusagile. Kümme aastat oli ka tema baariruumi eest pangale maksnud, kuid aasta eest pangaorjus lõppes.

Kõik Jaagu elus oli juhtunud nii õigel ajal ja õiges mõõdus.

Baarist piisas talle eneseteostuseks, perekonnaks ja pensioniks. Ta ei ahnitsenud ja ei hankinud kalleid ülikondi. Talle meeldis õlut valada ja elu rahulikult võtta. Kui baar ka kaks kuud kinni on, siis elab ta selle üle. Kaks on praegu maksimum. Ja lauad on siin nii tihedalt, et … Ma nii silma järgi ütlen, et kaks kolmandikku kohtadest tuleb välja tõsta.

Ta oli näinud igasuguseid, kes tundsid ennast siin õhtuti ülimalt hästi, päeval aga osutasid paberi pealt, kuidas siin ei tohiks keegi ennast hästi tunda. Baari mõte aga oligi selles, et inimesed said õhtuti koos olla. Tihedalt koos. Maano urgitses portfellist mingi liigendina kokku käiva pulga ja lajatas selle letile.

Valu jalgade liigeste valu pohjustab ja ravi

Ta letile oli tõstetud igasuguseid asju, relvolvreid ja dildosid, autojuppe ja valehambaid, mutrivõtmeid ja hoiupõrsaid. Mitte miski enam ei üllatanud. Kui sul on raske, siis las olla niisama.

Läbi budistliku filtri jälgib autor, kuidas naine jätab oma aia ning laseb ratsul end viia vastu kirgastavale seiklusele maa peal ja vee all. Kas süsteemist väljas käimise kogemus on seejuures reaalne, abstraktne või vaimne, saab iga vaataja ise otsustada. Film on osalenud CEE Animationi aastapikkuses töötoas, kus selle ideed on lihvinud rahvusvahelised eksperdid.

Soov on toota iseseisva kinoseansi jagu lühifilme, millel kõigil erinev kunstnik ja lavastaja, kuid siduvaks ühisosaks Andrus Kivirähk, kelle lühiproosale kõik filmid baseeruvad. Filmi alusmaterjal on följetonlik ja kujundus sama stiliseeritult farsilik, kogu valimik on mõeldud kõige väiksemale vaatajale ja ühtlasi kogu perele.

Eesti Joonisfilmile eraldas EFI eelmisel aastal kolm lühifilmi tootmistoetust kokku ligi eurotmis kõik on praegu töös, ning lisaks osaleb stuudio mahuka täispika animafilmi rahvusvahelises kaastootmises, millele EFI eraldas aasta alguses eurot.

Tänavusse esimesse animatsiooni vooru Eesti Joonisfilm ühtki tootmistaotlust ei esitanud.