Lapse toetab

Mis on Lastemajad? Õigus eelmisele vanemahüvitisele lõppeb siis, kui algab uue lapsega seonduv sünnituspuhkus — isegi siis, kui vanemahüvitist veel makstakse.

  • Perehüvitiste liigid | Sotsiaalkindlustusamet
  • Lapse tervise ja arengu toetamine – Tarkvanem ‹ Suhe lapsega — Tarkvanem
  • Voib olla poidla artriit
  • Erivajadusega lapse toetamine > Raku lasteaed > Tallinn

Vanema roll lapse tervise toetamisel Haigekassa veebist leiad olulise info, mida lapsevanemana vajad oma lapse tervise jälgimise ja tervisekontrollide kohta. Samast leiad info ravikindlustuse ja erinevate hüvitiste kohta.

Lapse toetab

Lapse tervise jälgimise juhend Laste tervisekontrollide eesmärk on laste arengu jälgimine ning tervise- ja arenguhäirete varajasel avastamisel vajaliku meditsiinilise abi tagamine. Juhtumikorralduse võib algatama jätta vaid juhul, kui lapse abivajadus on võimalik rahuldada ühekordse meetmega.

Juhtumikorralduse algatamisega: avatakse lapse juhtum sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris STARhinnatakse lapse abivajadust ning Abivajaduse hindamine tähendab, et antakse hinnang: lapse füüsilisele, tervislikule, psühholoogilisele, emotsionaalsele, sotsiaalsele, kognitiivsele, hariduslikule ja majanduslikule seisundile; last kasvatava isiku vanemlikele oskustele.

  • Abivajav laps | Sotsiaalministeerium
  • Soodustused ja toetused Tallinna lasteaedades > Hariduse koduleht > Tallinn
  • Liideste poletik seente
  • Lapse õigused ja heaolu | Sotsiaalministeerium

Kohalikke omavalitsusi toetab lastekaitse juhtumitega tegelemisel Sotsiaalkindlustusameti lastekaitse üksuskelle poole võivad abi saamiseks pöörduda ka teised osapooled näiteks politsei; haridusasutused juhul, kui koostöös kohaliku omavalitsusega peaks tulema ette raskuseid.

Lisaks toetab riik kohalikke omavalitsusi lastekaitsetöö tegemisel täienduskoolituste ning töönõustamisega. Norra toetusel on välja arendatud standardiseeritud hindamisvahendid, mille usaldusväärsust on kontrollitud teadusuuringutega.

Esmaseid sõelteste kasutatakse selleks, et ühtlustada esmatasandil töötavate tervishoiu- sotsiaal- ja haridusvaldkonna spetsialistide praktikat lapse heaolu ja vaimse tervise hindamisel ning tuvastada võimalikult varakult lapse probleemid või abivajadus. Raporti lisa 2 Tallinna linna koolieelses munitsipaallasteasutuses käiva sõimerühmaealise lapse toidukulu katmise piirmäär on 1,80 eurot koos käibemaksuga ja lasteaiarühmalise lapse toidukulu katmise piirmäär on 2,00 Lapse toetab koos käibemaksuga päevas.

Lapse toidukulu päevamaksumus on lasteasutuse hoolekogu otsustatud ja direktori kinnitatud toidukulu maksumus, mis sisaldab hommiku- ja lõunasöögi ning õhtuoote maksumust. Kui lasteasutuse direktori kinnitatud toidukulu päevamaksumus on linnavalitsuse kehtestatud piirmäärast suurem, katab vahe lapsevanem igakuise arve alusel, mis esitatakse arvestuskuule järgneval kuul.

Lapse toetab

Toidukulu katmiseks linnavalitsuse kehtestatud piirmäära ulatuses vanemad avaldust esitama ei pea. Lapse toidukulu tasumisest vabastamise põhjendatud avaldus esitatakse lasteasutuse direktorile. Erivajadusega lapse arengu toetamise põhimõtted - Võimalikult varajane märkamine,mahajäämuse või eelisarenenud valdkondade hindamine ja sobiva arendustöö planeerimine ning teostamine.

Lapse toetab

Koolieelne lasteasutus on loomulik jätk kodusele arendustegevusele ning valmistab erivajadusega last ette võimetele vastavaks toimetulekuks koolieas - Lapsevanema toetamine ja nõustamine.

Loetletud andmete põhjal selgitatakse välja lapse arenguks vajalike meetmete osa.

Lapse toetab