SUSTEEMI ECHOS, IT-teenused

Farnam Streeti akadeemiline ajaveeb selgitab, et filtrimull võib avaldada meile suuremat mõju, kui me arvame. Salvestusseadmed ise täidavad vaid erinevate sisendsignaalide salvestamise ning salvestatud materjali serveritesse saatmise ülesannet. Meile on suureks auks, et ka ECHO masinad ja seadmed on arvatud nende tipptoodete hulka, mis hoiavad kõrgel Jaapani tööstuse mainet. Ettevõtte muutis seda rubriiki, minnes ühe uudiseallika kuvamiselt teatud teema või sündmuse jaoks mitme uudiseallika kuvamisele.

SUSTEEMI ECHOS

Salvestusseadmed ise täidavad vaid erinevate sisendsignaalide salvestamise ning salvestatud materjali serveritesse saatmise ülesannet. Klassides asuvad salvestusseadmed on vajalikud vaid uute salvestuste algseks loomiseks.

SUSTEEMI ECHOS

Edasine tegevus lõikamine, levitamine, kustutamine jne toimub juba keskserveris. Serverteenus Serverteenuste osas pakub HITSA kõigile e-Ülikooli ja e-Kutsekooli konsortsiumi liikmetele tasuta lahendust, mille külge on võimalik kõik soetatavad salvestusseadmed ning tarkvarad ühendada.

Jaapani tooteid iseloomustavad professionaalsus, kvaliteet ja vastupidavus. Jaapan on tehnoloogia meisterlikkuse kodu ning võitnud ülemaailmse tunnustuse. Meile on suureks auks, et ka ECHO masinad ja seadmed on arvatud nende tipptoodete hulka, mis hoiavad kõrgel Jaapani tööstuse mainet. Töökindluse ning mugavuse saavutamiseks oleme arvestanud masinate töökeskkonna ning tehtava tööga.

Litsents Echo litsentseerivad uute salvestuste loomise võimalust ja sellest tulenevalt peavad kõik salvestusseadmed ning tarkvaralised lahendused olema uute salvestuste loomiseks vajalikul hetkel litsentseeritud. Kajakamber viitab aga üldisele nähtusele, mille kohaselt inimesed puutuvad kokku ainult mõttekaaslastelt pärineva teabega, filtrimullid tulenevad aga algoritmidest, mis valivad sisu varasema veebikäitumise põhjal, näiteks otsinguajaloo või veebiostude põhjal.

Võib tekkida karjaefekt ja tunneli nägemist. Veebiarutelus osalejatel omaenda arvamus teistelt osalejatelt pidevalt vastu kajada, mis tugevdab nende individuaalset uskumussüsteemi.

SUSTEEMI ECHOS

Kajakambrites olevad isikud jäävad sinna pidama sageli seetõttu, kuna kajakambri liikmed aktsepteerivad suurema tõenäosusega nende arvamusi. Inimesed saavad üha enam oma uudiseid veebis ebatraditsiooniliste allikate, näiteks Facebooki, Google'i ja Twitteri kaudu.

Mine navigeerimisribale Mine otsikasti Meedias kasutatakse mõistet kajakamber inglise keeles echo chamber metafoorinakirjeldamaks olukorda, kus isiku uskumust tugevdab kommunikatsioon ja kordamine suletud süsteemi sees. See võib suurendada poliitilist ja sotsiaalset polariseerumist ja äärmuslust. Veel üks esilekerkiv mõiste Internetis "kajava" ja homogeniseeriva mõju kirjeldamiseks on "kultuuriline tribalism ". Positiivse poole pealt võib see luua avaliku arutelu pluralistlikuma vormi.

Paljud neist veebisaitidest on loonud isikupärastamise algoritmid, mis pakuvad kasutajatele valikulist teavet, suuresti sõltuvalt millisele teabele kasutaja on varem positiivselt reageerinud. See sisu kureerimise meetod on asendanud traditsioonilise uudistetoimetaja funktsiooni. Veebipõhised kogukonnad killustuvad, kui mõttekaaslased grupeeruvad ja liikmed kuulevad argumente ühes kindlas suunas või kindlast ideoloogiast lähtuvalt.

SUSTEEMI ECHOS

Teatud veebiplatvormides näiteks Twitteristekivad kajakambreid tõenäolisemalt, kui teema on olemuselt poliitiline, võrreldes teemadega, mida peetakse neutraalseks.

Sotsiaalne diskussioon ja jagamine kannatavad siis, kui inimestel on kitsas teabebaas ja nad ei jõua väljapoole oma võrgustikku.

SUSTEEMI ECHOS

Kajakambrid võivad olla inimese heaolule kahjulikud. Põhimõtteliselt võib filtrimull moonutada meie enda tegelikkust, mida meie arvates välised allikad ei saanud muuta.

Autoriõigused — Creative Commons Salvestustarkvara Echo Echo on terviksüsteem, mis koosneb klassidesse paigaldatavatest riistvaralistest salvestusseadmetest ja serverteenustest, mille kaudu toimub kogu süsteemi haldamine ning salvestuste levitamine. Klassidesse paigaldatavad riistvaralised salvestusseadmed on arvutivõrku ühendatud digitaalsed audio-videosalvestajad, mis vastavalt graafikule salvestavad klassis toimuva.

Farnam Streeti akadeemiline ajaveeb selgitab, et filtrimull võib avaldada meile suuremat mõju, kui me arvame. See võib luua kajakambreid, mis paneb meid uskuma, et see, mida te reklaamide kaudu näete, on ainus õige arvamus või perspektiiv.

SUSTEEMI ECHOS

Kui meile meeldib, et midagi meile faktina esitatud on, isegi kui see on vale, siis kipume seda uskuma.