Uhised vigastused tahendavad. Kдsiraamat lasteaednikele

Selles hüübimisrajas on oluline VII hüübimisfaktor, kusjuures aktiveeritud VII hüübimisfaktorit on veres tsirkuleerimas suuremas kontsentratsioonis kui teisi hüübimisfaktoreid. Delta kutsetele võtab kiirabi alati kaasa 0-negatiivse vere.

Trombotsüütide adhesiooni tugevdab veelgi von Willebrandi faktor VWFmis vabaneb endoteeli rakkudest ja trombotsüütidest.

Viidatud Valu: ühised Piirkonnad Ja Mida See Tähendab | Lihas-skeleti süsteemihäired

Selle tagajärjel kinnituvad trombotsüüdid ekstratsellulaarsele maatriksile ja see soodustab trombotsüütide pinnal oleva teise retseptori, glükoproteiin VI seondumist kollageeniga. Seondumise tulemusel aktiveerub signaalide kaskaad, mis põhjustavad trombotsüütide pinnal olevate integriinide aktiveerumise.

Uhised vigastused tahendavad Maja liigeste valu ravi

Aktiveeritud integriinid aitavad rombotsüütidel seonduda väga tugevalt ekstratsellulaarsele maatriksile. Selle protsessi tulemusel kinnitatakse trombotsüüdid vigastuskohale [6].

52006DC0328

Aktiveeritud trombotsüütidest vabanevad verre seni trombotsüütide graanulites talletatud ained. Graanulitest vabanevad ained aktiveerivad Gq-seotud valguretseptorite kaskaadi, mille tagajärjel suureneb kaltsiumi kontsentratsioon trombotsüütide sütosoolis. Hüübimisfaktoritega seotud valkudele prekallikreiin ja kõrge molekulmassiga kininogeen pandi nimeks Fletcheri faktor ja Fitzgeraldi faktor. Siiani on arvatud, et mõlemad hüübimisteed on võrdse olulisusega, kuid nüüdseks on näidatud, et primaarseks on siiski väline hüübimisrada koefaktori rada [10].

Vere hüübimise sisemise, välimise ja ühise raja lihtsustatud skeem ning erinevad faasid Uhised vigastused tahendavad hüübimises Sisemine hüübimisrada aktiveeritakse veresoone vigastamisel endoteeli rakkude pinnale tekkinud kollageeni ja väline rada endoteeli rakkudest vabanenud koefaktori poolt. Vere hüübimisradade jaotamine kaheks on siiski illustratiivne ning tänapäeval eristatakse hüübimisprotsessis erinevaid faase: esmane, amplifitseerimise ehk kiirendamise faas, propageerimise ehk intensiivse hüübimise faas ja trombi stabiliseerimise faas [10].

Vere hüübimine

Enamus hüübimisfaktoritest on ensüümid, seriini proteaasidmis moduleerivad järgnevaid valke vere hüübimisrajas. Hüübimisfaktorid tsirkuleerivad veres inaktiivsete sümogeenidena [11]. Vere hüübimise skeem.

Uhised vigastused tahendavad Vasaku kae keskmise sorme valu

Vere hüübimise sisemine, välimine ja ühine rada ning erinevad faasid Koefaktorist algav hüübimisrada väline hüübimisrada [ muuda muuda lähteteksti ] Koefaktori hüübimisraja eesmärgiks on tekitada trombiini kiire vabanemine [11]. Trombiin on oluline hüübimisprotsessis nii fibrinogeeni aktiveerimisel kui ka Uhised vigastused tahendavad hüübimisfaktorite aktiveerimisel.

Selles hüübimisrajas on oluline VII hüübimisfaktor, kusjuures aktiveeritud VII hüübimisfaktorit on veres tsirkuleerimas suuremas kontsentratsioonis kui teisi hüübimisfaktoreid. Veresoone vigastuse järel vabaneb koefaktor endoteeli rakkudest, aktiveerib VII hüübimisfaktori ja moodustab VIIa-koefaktor kompleksi esmane hüübimisfaas.

Kui X hüübimisfaktor aktiveeritakse koefaktor-FVIIa kompleksi poolt, siis samaaegselt inhibeeritakse koefaktori inhibiitori signaalirada tissue factor pathway inhibiitor, TFPI.

Välise hüübimisraja uurimiseks kasutatakse laboris protrombiini aja määramist PT. Kontaktist aktiveeritud hüübimisrada sisemine hüübimisrada [ muuda muuda lähteteksti ] Kontaktist aktiveeritud rada algab primaarse kompleksi moodustamisega, mille moodustavad kollageen ja kõrge molekulmassiga kininogeen high-molecular-weight kininogen, HMWKprekallikrein ja XII hüübimisfaktor Hagemani faktori.

Prekallikreiin konverteeritakse kallikreiiniks ja aktiveeritakse XII hüübimisfaktor. Sisemine hüübimisraja uurimiseks kasutatakse laboris osalist tromboplastiini aja määramist APTT.

Amplifitseerimise, kiirendamise faas[ muuda muuda lähteteksti ] Trombiin, mis aktiveeritakse sisemise hüübimisraja aktivatsioonil, aktiveerib teised komponendid hüübimisrajas, sealhulgas V ja VIII hüübimisfaktorid, mis moodustavad kompleksi IX hüübimisfaktoriga ja see kompleks aktiveerib ja põhjustab VIII hüübimisfaktori vabanemise kompleksist von Willebrandi faktoriga. Ühine hüübimisrada propageerimise, intensiivse hüübimise faas [ muuda muuda lähteteksti ] Ühine hüübimisrada algab X hüübimisfaktori aktiveerimisega tenaasi kompleksi poolt trombotsüütide pinnal.

Tenaasi kompleks võib tekkida välisest hüübimisrajast, koosnedes VII hüübimisfaktorist, koefaktorist ja Uhised vigastused tahendavad, või sisemisest hüübimisrajast, koosnedes VIII, IXa hüübimisfaktoritest ja fosfolipiididest ning kaltsiumist.

Aktiveeritud X Xa hüübimisfaktor koos aktiveeritud V Va hüübimisfaktoriga moodustavad protrombinaasi kompleksi, mis aktiveerib protrombiini trombiiniks.

Trombiin aktiveerib fibrinogeeni I fibriiniks. Fibriini molekulid monomeerid moodustavad fibriini polümeerid XIII hüübimisfaktori juuresolekul stabiliseerimise faas. Fibriini võrgustik stabiliseerib trombotsüütide trombi.

Uhised vigastused tahendavad Valu sormede ulaosas

Trombini aktiveerib fibrinolüüsi inhibiitori TAFImis kaitseb trombi fibrinolüüsi eest. Kaltsium ja fosfolipiidid[ muuda muuda lähteteksti ] Kaltsium ja fosfolipiidid trombotsüütide membraani komponendid on vajalikud tenaasi kompleksi ja protrombinaasi kompleksi moodustamiseks.

Kaltsium vahendab Xa ja IXa hüübimisfaktorite terminaalsete gamma-karboksüjääkide seondumist fosfolipiidide pinnale. Fosfolipiidid asuvad trombotsüütide ja prokoagulantsete mikropartiklite ja mikrovesiikulite pinnal. Kaltsium osaleb ka teiste komplekside moodustamises [11]. Selle tegevusega vitamiin K ise oksüdeerub.

Teine ensüüm, vitamiin K epoksiidreduktaas vitamin K epoxide reductase moduleerib vitamiin K tagasi oma aktiivsesse vormi. Vitamiin K epoksiidreduktaas on farmakoloogiliselt oluline märklaud vere hüübimist vähendavale varfariinile ja kumariinidele.

Need ravimid tekitavad vitamiin K defitsiidi pärssides just epoksiidreduktaasi, seega inhibeerides hüübimisfaktorite aktiveerumist.

Vitamiin K defitsiit võib olla põhjustatud sekundaarsetest põhjustest näiteks vähene imendumine või vitamiin K metabolismi häire näiteks maksa kahjustuse korral.

Viidatud valu: ühised piirkonnad ja mida see tähendab

Vitamiin K puuduse tulemusel valgud ei ole osaliselt või täielikult gamma karboksüleeritud ja seega väheneb hüübimisfaktorite seondumine fosfolipiididele [11]. Fibrinolüüs[ muuda muuda lähteteksti ] Kui tromb on tekkinud, siis vere hüüve ehk tromb re-organiseeritakse ja resorbeeritakse fibrinolüüsilet tromb ei muutu liiga suureks ja probleemseks. Peamiseks toimivaks ensüümiks on plasmiinmida reguleerivad mitmed aktivaatorid ja inhibiitorid. Eristatakse primaarset ja sekundaarset fibrinolüüsi.

Uhised vigastused tahendavad Lopeta suitsetamise valus liigesed

Primaarne fibrinolüüs on normaalne füsioloogiline protsess, kuid sekundaarne fibrinolüüs toimub ravimite, haiguste vm põhjustel [11].