Kruvi salv

Ärge kasutage seadet, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud. Keerake sisse proovikruvi. Seade on te nähtud professionaalseks kasutuseks ja seda tohivad kasutada, hooldada ja parandada üksnes vastava volituse ja väljaõppega isikud.

Hoidke kasutusjuhendit alati seadme juures. Seadme edastamisel teistele isikutele andke edasi ka kasutusjuhend.

Uhiste liigeste raviks Valu vasaku kae poidla

Sisukord Lk 1 Üldised juhised Kirjeldus 10 Lisatarvikud 10 4 Varuosad 10 5 Tehnilised andmed 10 6Ohutusnõuded 11 7 Kasutuselevõtt 11 8 Töötamine 1 9 Hooldus ja korrashoid 1 10 Utiliseerimine 1 11 Tootja garantii seadmele 1 1 Numbrid viitavad vastavatele joonistele. Joonised leiate kasutusjuhendi lahtivolditavalt ümbriselt. Kasutusjuhendi lugemise ajal hoidke ümbris avatuna.

Jalgpalli poldid Uhise valu neuromuliviit

Jäätmed suunata ümbertöötlusse Enne kasutamist lugege läbi kasutusjuhend 1. Piltsümbolite selgitus ja täiendavad Kruvi salv Hoiatavad märgid Identifitseerimisandme koht seadmel Tüübitähis ja seeriatähis on toodud seadme tagaküljel. Märkige need andmed käesolevasse kasutusjuhendisse ning tehke teatavaks alati, kui pöördute Hilti müügiesindusse või hooldekeskusse.

Osteokondroosi salvi tablett Kui reumatoloogid kohtlevad artriiti

Üldine hoiatus Ettevaatust: elekter Tüüp: Seerianumber: 6 Kirjeldus. Salv ja Hilti kruvikeeramisseadmed on üksteisega optimaalselt kohandatud.

Salve tähistatakse käesoleva kasutusjuhendi ohutusnõues sõnaga "seade". Seadme modifitseerimine ja ümberkujundamine on keelatud.

Riistvara kott pakendamise masin

Pidage kinni kasutusjuhendis toodud kasutus- ja hooldusjuhistest. Vigastuste vältimiseks kasutage ainult Hilti originaaltarvikuid. Seade ja sellega ühendatavad abitööriistad võivad osutuda ohtlikuks, kui neid ei kasutata nõuekohaselt või kui nendega töötab vastava väljaõppa isik. Seade on te nähtud professionaalseks kasutuseks ja seda tohivad kasutada, hooldada ja parandada üksnes vastava volituse ja väljaõppega isikud.

Kasutajatel peab olema elektriohutusalane tevalmistus.

Makarov PM Pistol Grip with Magazine Release - Fab Defense

Töökeskkonnaks võib olla ehitusplats või töökoda ning tööd võivad hõlmata renoveerimist, ümberehitust ja uusehitustöid. Seadmega ei tohi töödelda tervistkahjustavaid materjale nt asbesti.

Ärge kasutage sead, kui ole väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all. Hkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada raskeid vigastusi. Arvestage seejuures töötingimuste ja teostatava töö iseloomuga. Elektriliste tööriistade kasutamine otstarbel, milleks need ei ole te nähtud, võib põhjustada ohtlikke olukordi. Kontrollige, kas seadme liikuvad dailid töötavad veatult ega kiilu kiini.

Veenduge, seadme dailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud osad enne seadme kasutamist parandada.

Medicine valu kuunarnukis Turse polveliigese

Ebapiisavalt hooldatud elektrilised tööriistad on põhjustanud palju õnnusi. Ärge laske sead kasutada isikutel, kes seda ei tunne või pole siintoodud juhiseid lugenud.

Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, artriidi sorme kaest ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal.

Samsung Galaxy A30s ekraani vahetus

Lotendavad riided, ehted ja pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele. Isikukaitsevahendite, näiteks tolmumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusalast vähendab vigastuste ohtu. Üldised ohutusnõuded a Pidage kinni kasutusjuhendist ja selles toodud seadme ja kasutatava kruvikeeraja ohutusnõutest. Selleks kasutage kruvikeeraja lukustusnuppu.

Eemaldage sügavuspiirik ja otsikuadapter kruvikeeraja küljest. Paigaldage otsik kruvikeerajasse. Suruge salv vastavalt soovitud tööasendile kruvikeeraja külge, kuni see kuuldavalt kohale fikseerub.

Reguleerige sügavuspiirik vastavalt sissekeeratava kruvi pikkusele. Vajutage nupule ja lükake sügavuspiirikut te või taha. Seadke sügavuspiirik vastavalt kruvi pikkusele ühele viiest pikkusemärgisest. Kruvilindi paigaldamine 5 1.

Töötamine; Hooldus Ja Korrashoid - Hilti SMD 57 Operating Instructions Manual

Lükake kruvilinti läbi juhiku ja siini, kuni esimene kruvi on märgistusega kohakuti või ülemises väljumisavas salve ülaservaga ühel joonel. Tõmmake kruvilinti kergelt tagasi ja kontrollige, kas seeonkohalefikseerunud. Optimaalse kruvikeeramissügavuse reguleerimine 6 1. Rihveldatud kruvi Kruvi salv reguleerige välja kruvi optimaalne sissekeeramissügavus. Kui keerate rihveldatud kruvi vastupäeva, läheb kruvi sügavamale.

Keerake sisse proovikruvi. Vajaduse korral reguleerige veelkord.

Valu suurte liigeste valu Glukoosamiin ja kondroitiini aeg

JUHIS Rihveldatud kruvi keeramine ühe sammu võrra fikseerumine on kuuldav muudab kruvi sissekeeramissügavust 0, mm 0, tolli võrra. Kui keerate rihveldatud kruvi päripäeva, muutub kruvi sissekeeramissügavus väiksemaks. Vajutage transpordipidemele ja vabastage lindi hoidik. Tõmmake kruvilint tagasi. JUHIS Alternatiivina võite kruvilindi salvest välja tõmmata suunaga üles, ilma transpordipidemele vajutamata. Salve mahavõtmiseks vajutage vabastusnuppudele ja tõmmake samaaegselt salv kruvikeeraja küljest lahti.

Need võivad tekitada häireid seadme töös. Puhastage salv suruõhuga läbi puhudes Lahtivõtmine hoolduseks pärast pikaajalist kasutust 9 Kruvi salv Pärast pikaajalist kasutust on soovitav salv sooja veega läbi pesta. Eemaldage kruvilint vastavalt punktis "Kruvilindi mahavõtmine" toodud juhistele. Võtke salv lahti vastavalt punktis "Salve mahavõtmine kruvikeerajast" toodud juhistele.

Suruge Kruvi salv tangide vm tööriista abil kokku. Nii saate transpordimehhanismi koos sügavuspiirikuga korpusest välja tõmmata. Nüüd on Teil käes kolm sõlme: transpordiüksus, survevedru ja korpus.

Vajaduse korral saate lahutada ka sügavuspiiriku, kui vajutate kruvipikkuse reguleerimise nupule ja tõmbate samaaegselt sügavuspiirikust. Nüüd Kruvi salv osi sooja veega põhjalikult puhastada. JUHIS Kõvasti kinniolevate jääkide eemaldamiseks on soovitav kasutada nailonharja vana hambaharja Miks voivad liigesed kulvata pärast hooldust Kokkupanek toimub vastupidises järjekorras.

Materjalid tuleb enne taaskasutust korralikult sorteerida.

GSR 18V-EC TE + MA55 Akukipsikruvikeerajad | Bosch Professional

Paljudes riikides võakse Hilti esindustes vanu seadmeid tagasi. Lisateav saate Hilti klienditeenindusest või müügiesindusest. Garantii kehtib vaid siis, kui sead kasutatakse, käsitsakse, hooldatakse ja puhastatakse vastavalt Hilti kasutusjuhendile, ja tingimusel, säilinud on seadme tehniline terviklikkus, s. Garantii alusel parandatakse või vahatakse tasuta välja defektsed osad seadme kogu kasutusea jooksul. Dailide normaalne kulumine Kruvi salv kuulu garantii alla. Kõik teistsugused nõuded välistatakse, välja arvatud juhul, kui see on vastuolus kasutusriigis kehtivate õigusnormidega.

Eelkõige ei vastuta Hilti otseste, kaudse, puudustest või puuduste järelmõjudest tingitud kahjustuste, kahjude või kulutuste eest, mis on seotud seadme kasutamisega valel või võimatul eesmärgil. Välistatud on kaudsed kasutatavuse või teatud otstarbeks sobivuse garantiid.

Kuidas ravida reumaatilist liigesevalu Siduda tagakulje laiendid

Paranduseks või väljavahamiseks tuleb asjaomased osad toimada kohe pärast puuduse kindlakstegemist Hilti müügiesinduse poolt näidatud aadressil. Käesolev garantii hõlmab kõiki Hilti garanteerimise kohustusi ning asendab kõiki varasemaid või samal ajal tehtud avaldusi ning kirjalikke ja suulisi garantiiga seonduvaid kokkuleppeid.