Spin Hurts Coronaviirus

Neis piirkondades keelati alates laupäevast vähe­ malt 28 päevaks siseruumides einesta­m ine söögikohtades, samuti suleti treeningklubid, kinod, ­ kasiinod jmt. Eelmisel nädalal teatasid ­riigi tervishoiuametnikud, et 40 protsenti surmajuhtumitest on seotud vanade- ja hooldekodu­ dega. In tourism, this means changing perceptions to truth and focusing in what you are doing to solve the problem.

Laasner on pannud aluse mitmetele tuntud bändile, sh Pedigree, 90ndate indie-legend Borax, klubiprojekt Holmes ja viimaste aastate popsensatsioon HU?. Paar viimast aastat on Leslie Da Bass tegutsenud neljaliikmelise live-ansamblina, kes tegi kaasa ka viimase plaadi salvestamisel. Bändina astutakse üles ka Schillingul. Alustanud Kaunid helimassiivid koos mõjuvate laulusõnadega on võitnud Id Revile rohkelt fänne ja muutnud nende harvad kontserdid kohaliku indie-skeene suursündmusteks. Möödunud aasta lõpul alustas Id Rev oma neljanda plaadi salvestamist ning plaanib Schillingul mängida suuremas osas just uue, alles töös oleva plaadi lugusid.

Nad süüdistasid valitsust korraliku strateegia puudumises ning väitsid, et ko­ roonaviiruse suremus on Root­ sis palju kõrgem kui selle Skandinaavia naaberriikides.

Spin Hurts Coronaviirus Kasi paisub artriidiga

Ametnike sõnul on aga prae­ gune poliitika pikas plaanis jät­ kusuutlik, erinevalt lühiajalistest meetmetest, mille piiratud efek­ tiivsus ei õigusta nende mõju ühiskonnale. Eelmisel nädalal teatasid ­riigi tervishoiuametnikud, et 40 protsenti surmajuhtumitest on seotud vanade- ja hooldekodu­ dega. Valitsuse sõnul saavad selle põhjuseks olla vaid mõned tegurid: kas inimesed ei järgi külastamiskeeldu või nende asutuste personal on käinud hai­ gena tööl.

Rootsi terviseeksperdid kin­ nitavad, et kuigi lühiajaliselt tõuseb haigestunute ning ka sur­ nute määr teistest riikidest kõrgemale, on Rootsi strateegia tõhus ning hoiab muu hulgas kindlamalt ära viiruse teise laine, mis rangete piirangute leevendamisel ähvardab kõiki riike, kes need kehtestanud on.

Jumalaema kiriku kell heliseb pärast aastast Liigeste salvi tootlemine koroonaviirusega võitlevad, kir­ jutab Reuters. Kiriku kellahelinaga sama­ aegselt plaksutavad Pariisi ela­ ni­kud oma akendelt ja rõdudelt, avaldades nii austust kõikidele meditsiinitöötajatele.

Aasta tagasi vapustas maail­ ma tulekahju Pariisis asuvas Jumalaema kirikus. Nüüd, aasta hiljem saab taas kiriku­ kelli kuulda. Kella löömisega sümbolisee­ ri­takse vastupidavust. Pi­ du­ likud söömaajad toimusid vaid kitsastes pereringides ehk vaid nende seltsis, kes elavad iga­ päevaselt koos. Video vahendu­ sel oli aga võimalik teistegagi kokku saada ning ka kirikutee­ nistusi sai jälgida ekraani va­ hendusel.

Föderaalvalitsus on andnud väl­ ja reeglistiku, mida tuleb järgi­ da, et neis paikades viiruse levi­ kut tõkestada. Kolmapäeval teatas Ontario provintsivalitsus vastavast laiaulatuslikust plaa­ nist, mis haarab enda alla rangema testimise ning skrii­ ningmeetmed, samuti et tervis­ hoiu- ja hoolduspersonal tohib töötada vaid ühes hooldekodus. Näiteks kui kuuleme suurenevast registeeritud hai­ gusjuhtumite arvust Ontarios ja Quebecis jm. Saareprovintsis oli selleks päe­ vaks juhuseid kokku 25, kellest 23 paranenud.

Raskes olukorras aitavad ka provintsid üksteist igati: Alberta saadab vajalikke isikliku kaitse vahendeid Ontariosse, Quebeci ja B. Tam teatas, et märke epideemia leviku näitajate aeglustumisest.

Ta märkis, et haigusjuhuste arv riigis kahekordistub nüüd um­ bes iga kümne päevaga, võrrel­ des iga kolme päevaga märtsi lõpus. Samas hoiatas ta, et on liiga vara leevendada füüsilise distantseerumise meetmeid — muidu võib tulla raske sügis. Peaminister Justin Trudeau ütles kolmapäeval, et laiaulatus­ lik testimine ja kontaktide jälgi­ mine on võtmeks Kanada ma­ janduse taasavamiseks — aga see on siiski nädalate kaugusel.

Registreeritud hai­ gusjuhuseid oli lehe trükkimi­ neku neljapäeva päeva hom­ mikuks Kus mina üles kasvasin. Huvi­ tavalt, elame nüüd Don Millsis, Kuulus Hemingway lause, et mõne eestlase elamine on ikka pole maailmas sadamat, kus teada.

Ajahammas on teinud ei kohta eestlast, kehtis mit­ oma töö, kuid igas kvadrandis, meti minu lapsepõlve Toronto mis linnakut defineerib, tean kohta, kui juttu elamis-­ vähemalt ühte eestlaste kodu. Järgnevad Originaalsetest on vist järel vaid mä­­­lestused on haudunud mitu Pallandi ja Daniel kagukvadran­ aastat pärast seda, kui dis. Metsaülikoolis Tiit ja Maris Peetri kiriku ümbruses oli Pruuli eesti keele ja kõne gru­ võimalik pea kõike saada.

Mui­ pis sai arutatud kakskeelsust. Argi­ ühiskonda. Paljud soovisid päeviti sai Mt. Pleasantil mit­ elada oma keelt rääkijate mes ettevõttes eesti keeles lähedal. Poko poes, ühel ajal ka Nii kujunesid välja naabrus­ Esto poes, mis paraku Pokoga konnad, Spin Hurts Coronaviirus maakeeles sai pea ei suutnud kaua konkureerida, igal tänaval suhelda. Kuigi tuleb vaid pool blokki vahet, eesti Spin Hurts Coronaviirus, et eestlasi oli pillutud ka ­ leiba ja kõike kodumaist toitu üksikute leibkondade kaudu läbi osta.

Pirso autoparanduskoda linna. Sealt see Hemingway hoolitses terasruuna mehaanilise võrdlus. Tiit utsitas mind kir­ korrashoiu eest. Mehaanikuna ei jutama nendest suurematest ge­ olnud tal konkurenti.

Tänagi todest, sõna on siin positiivselt peab Mertoni tänaval auto­ tarvitatud, mitte nii, nagu see kereparanduskoda Paul Oja. Lõpuks nii kaugele on ei sattunud, ema pügas mu lakka.

This newspaper was mailed on Friday, April 17, Kommentaarid ja arvamused lk. Interneti kasutajail on seda võimalik kuulata Eesti Elu veebilehekülje kaudu. Teistele alljärgnevalt lühike kokku­ võte. Nende sinna asumise täpne aeg ei ole teada, kuid neid oli seal juba Algul nautisid nad teatud määral vabataluniku eelisseisundit.

Klaveriõpetajad preili Jaldre ja Minu lapsepõlves oli kolm Voiko. Keskendun neile, keda mäle­ tan, kes elasid kümneminutilise jalutuskäigu kaugusel Peetri kirikust. Neid oli veelgi, ärgu solvugu, kui oma nime siin ei näe. Kuna nii paljugi on aasta­ tega ununenud. Elasime Formani tänaval. Meie lühikesel blokil, esimene Eglintoni tänavast lõunapoole, oli koguni neli maja eestlaste käes.

eTurboNews detected your Adblocker

Kõressaared, Naelapead ja Liikased läänepoolsel küljel, otse meist üle tee Gutman. Liikaste juures elas oma Toronto ajal muide kahjuks ka varalahkunud Rootsist pärit kaunis lauljatar Reet Hendrik­ son. Ruusauk oli Petmanil. Oja Clevelandil. Nimistu läheb pi­ kaks, aga neil läänest itta jooks­ vatel tänavatel — Soudan, Hillsdale, Manor jne — elasid Iltalid, Hubelid, Gustavsonid, Demidovid, Hiisid, Kippar, mitu, mitu veelgi, kõiki ei mäleta.

Veel elasid ümbruses fotograaf Kabal ja Tigane, tänavaid ei mäleta. Helme vallas asub Taagepera loss, mida ümbritseb suur ja uhke, väga kaunis park. Formani ja Bel­ Algus lk.

Esimesed seitse Schilling 2014 väljakuulutatud esinejat

Doug Ford kinnitas, et provints ei jäta mi­ dagi tegemata, kaitsmaks oma inimesi Spin Hurts Coronaviirus saamaks sellest olu­ korrast üle. Fordi sõnul on rasked päevad küll ees, aga Ontario majandus saab taasavatud.

Eelmisel nädalal tuli üle pika aja par­ lamenti Kanada peaminister Justin Trudeau, kes on töötanud alates Pärast parun von Stackel­ bergi surma hakkas Vormsi elanike elu paranema tänu tsaa­ rivalitsusele, kes võimaldas ta­ lude päriseks ostmist. Kõneleja sai VEMUlt tänuks kauge viirusevaba käepigistuse. Rõõmustaval kombel leidus ka neid, kes ühel või teisel viisil leidsid võimaluse esitada küsi­ musi, millele kõneleja jõu­ du­ mööda vastas. Reporteri poolt aplaus nii kõnelejale kui korral­ dajaile.

Selma Põldma, keas lahkus meie hulgast aastasena, on pildil keskel. Teise ja kolmanda põlvkonna Eesti perede esindajad vaatavad tulevikku tehes kummarduse vanavanemate Meinhard ja Selma Põldma poole Põldma Spin Hurts Coronaviirus Lillakas pered võtsid otsuse ühehäälselt vastu. Meie ülesanne on seda hoida ja edasi viia. Me oleme kõik selle projekti taga. Paul ütleb, et Torontos valitseb vilgas mitmekultuuriline toidumaastik, kus on huvitav õppida ja tuttavaks saada erinevate köökidega.

Ta leiab, et siin­ ses linnas oleks kindlasti tohutu huvi Eesti toidukultuuri vastu. Pere on ka veendunud, et uus keskus soodustab praeguste kultuurisündmuste laienemist ja uute tekkimist. Üks keskne paik ürituste ja festivalide korraldamiseks on palju parem, kui et ­pidada neid üle linna erinevates kohtades nagu seda praegu tehakse. Bulvarina kujunda­ tud ristmik tähendas, et oli täna­ va keskel, nii hää- kui kurakätt haljasala.

Piisavalt suured, et laps sai joosta ja palli mängida, mida tehakse tänaseni. Lääne­ poolne oligi Taageperade park. Nime sai see meie peres, kuna selle vastas elas professor Karl Taagepera, loomaarstitead­ Järgneb lk. Ohtlikes või tundmatutes kriisiolukorda­des on lihtne soovitada, et ärge minge paanikasse, ärge kaotage pead, jääge rahu­ likuks, küll kõik laabub. Iseäranis hirmuta­ vad on se­dasorti sündmused või asja­ olud, mida me pole oma elus varem kogenud, ei tunne ning mille üle meil puudub minimaalnegi kontroll või või­ malus toimuvat kuigivõrdki juhtida.

Igaks juhuks oldi umbuskli­ kud kõige võõra või uue vastu, Kanada päevikust mis lähikonda tekkis: kas üleöö aia najale tekkinud sõnnikuhark on ikka aus tööriist või püüab tundmatu kuritõbi või pahataht­ lik naaber Lukusta kasi Bend Bendie tuttava eseme kaudu majapidamisse sokutada ja seal laastamistööd tegema hakata.

Viirusi noil ammustel aegadel ju ei tuntud ja sestap oli igaks juhuks mõistlik ka kaht­ lase päritoluga hangu vars pu­ ruks murda — parem karta kui kahetseda! Viimane ütlus näikse olevat meil nüüdseks ununenud. Põh­ jamaa niiskes kliimas oleme harjunud, et sügistalvisel hooajal on enamusel meist nina tatine ning avalikel üritustel soleerivad köhakoorid ja aevastusan­ samblid võidu lauljate ja inter­ preetidega.

Jääda haigest peast koju, kanda kaitsemaski või tõmmata enese huvides, vähemalt kahe meetri kauguses olla igas olu­ korras, kui vajadus sunnib uk­ sest välja. Ning see vaid üks näide, ostavad kokku asendama­ tut hügeenitarbeid, maske ja Vihje on sellele, kuidas mõni siis müüvad hingehinna siin inimene siiski ikka teise sure­ õige sõna tarvitus eest kasumi liku peale ei mõtte.

Jean-Paul huvides edasi lihtsurelikele. Sartre kuulus tsitaat meenub Iga roju oma koju on rahva­ tänapäeval tihti.

Turismiturunduse katastroofide vältimine

See, et olge les autres tähendab, et põrgu kodus, on ehk liialt leebelt riigi — see on teised inimesed. Kas tuleb karmim olla?

Spin Hurts Coronaviirus Tabletid sormede liigeste artroosist

Nüüd on tervisejooksjad, neks aga valdav osa inimkon­ sörkijad need häbematud, kes nast käitub mõistlikult, teiste­ lõõtsutades lähenevad selja tag­ ga arvestades. Need sobiva gant, hoiatuseta, tea mida nad nimega tembeldatud covidioo­ oma ähkiva hingeauruga jagatud did aga, kes neid suudakski õhuruumi paiskavad. Jah, võim­ harida? Mõistust ei ole, ise­ lad, meeskonnamängud, isegi kust aga kuhjaga. Ka pargipingil istumine, Alighieri sulest on kaua olnud mis natuke ületab mõistuse.

On möödunud enne viimset kohtu­ mub, nagu sõ­ nastki selge, mitu head aastakümmet sellest, toi­ kui päevikupidaja Dante meis­ puhastamine, seekord aga hin­ terteosesse süvenes.

Ajalugu Asutamine Newport Folk Festivali asutas Pärastlõunased etendused müüdi pidevalt läbi ja Wein hakkas kaaluma võimalust korraldada Wein küsis Odettalt, Pete Seeger ja kudujad pärastlõunal lisaks esinema Kingstoni trio.

Purga­ too­ geline. Misläbi vabanetakse test patukaris­ riumis oli puhastustuli — ing­ ajalistest, ilmalis­ liskeelne Dante tõlge kannabki tustest.

Back Pain Emergencies During Coronavirus

Virgiliuse saatel läbib Eesti Entsüklo­ tule need, kes luuletaja põrgu, satub siis pu­ läbivad puhastus­ hastustulle, purgatooriumisse. Need jõudmist. Ususõnumina ndast viimased jäävadki põrgu. See on katoliiklaste lähenemine, sajandist peale Spin Hurts Coronaviirus võimas. Kus on inimkond praegu? Tuleb rakendada ka teisi majanduse ergutamise mooduseid sh kiiremaid meet­ meid, mille hulka kuulub näiteks kevadel rakendatud ja väga efektiivseks osutunud pal­ gatoetus, kuid mõned teised riigid on inimeste toimetuleku ­ toetamise kaudu tarbimist er­ gutanud ja deflatsiooni vastu võidelnud veelgi radikaalsemalt.

Näiteks USA-s said pered ühe­ kordset otsetoetust dollarit täiskasvanu ja dollarit lapse kohta, kui pere aastane sisse­ tulek jäi alla dollari või 75 dollari üksi elava inimese kohta. See on üle ­keskmise keskklassi taseme. Praegu arenenud maailmas väga levinud jõuliste riiklike sekkumiste abil leevendatava majanduskriisi vältel on vist ­enimkorratud Winston Chur­ chilli mõte, mille kohaselt ei tohi head kriisi lasta raisku minna.

On tõesti õige aeg ma­ janduse stimuleerimise käigus lahendada suuri struktuurseid probleeme. Erakorraline pensio­ nitõus on ka majanduse toeta­ miseks sobiv meede, sest jõuab suhteliselt kiiresti reaalmajan­ dusse. Seda võiks teha isegi ­varem kui aprillis. Käesoleva aasta alguses aval­ datud Eurostati ülevaatest sel­ gus kurb tõsiasi: Eesti vanadus­ pensionärid on suhteliselt Euroo­­pa Liidu kõige vaesemad.

Kui Euroopa Liidus keskmiselt oli Kahetsusväärsel kombel ei ole seda, et meie tänased eakad on Euroopa Lii­ dus ühes kõige suuremas vae­ Sisuliselt seisneb küsimus selles, kui kaugele võib minna kohtuvõim põhiseaduses sätes­ tatud üldisemate põhimõtete jõustamisel, kus on aga piir, kust kohtuvõim poliitilistesse otsustesse enam sekkuda ei saa.

Siiani on Riigikohus olnud küllaltki ettevaatlik sääraste suure ka fi­ nantsilise mõjuga sotsiaalset õiglust tagavate küsimuste la­ hendamisel. Paljuski on see tingitud sellest, et taolised ­ põhimõttelised küsimused pole seni Riigikohtu lauale veel jõudnudki.

Aga samas on Riigikohus Kui keegi teab rohtu üks­ kõiksuse, nürimeelse tülpimuse, paadumuse vastu, palun saatku mulle apteegi aadress. Minu jaoks peab keegi olema külm ­ või kuum, leiget ma ei talu. Seda eriti praeguses olukorras, kus me viirusest tingitud sunderal­ datuse laastavat mõju alles siis Kae sormede valus liigesed selgusega tajume, kui see kord lõpeb.

See pole voolukat­ kestus, kus rikke kõrvaldamisel lamp laes automaatselt süttib, pole isegi tarvis nupule vaju­ tada. Kõik meie soikunud rah­ vusliku tegevuse mootorid vaja­ vad uuesti käivitamist ja pole kaugeltki kindel, kas leidub käi­ vitajaid. Kui palju kaheksas kurikael on vahepeal suutnud kahju tekitada, seda saame tea­ da alles siis. Olgem selleks ette valmistatud. Samas — kodanikuühiskonnas sõlmitav kokkulepe peaks hõlmama kõigi osapoolte ära kuulamist ja nende huvidega arvestamist.

Kahjuks on tänaste Spin Hurts Coronaviirus hääl olnud vaikne. Halli passi omanike arv Eestis kahaneb Kuigi Eestis on veel üle 75 halli passiga elaniku, ka­ haneb sääraste kodanike arv on jõudsalt.

Spin Hurts Coronaviirus Voimalikud liigeste haigused

Kümne aasta jooksul on üle 38 halli passi kadunud. See tähendab, et kas need inimesed on Eesti või mõne teise riigi ­kodakondsuse saanud või meie seast lahkunud.

  • Juhtide ravi Poolas
  • Turse poletikuga liigeste Kuidas eemaldada
  • Kuidas tugevdada luud ja liigeseid folk oiguskaitsevahendeid
  • Vanuseprobleemid liigeste
  • Turismiturunduse katastroofide vältimine
  • Eesti Elu / Estonian Life No. 15 | Apr 17, by Eesti Elu / Estonian Life - Issuu
  • Esimesed seitse Schilling väljakuulutatud esinejat K
  • Kirjutatud toimetaja Parim viis turunduskatastroofist taastumiseks on ilmselgelt katastroofi vältimine, kuid kahjuks juhtub katastroofe ja kui need juhtuvad, pole vaja taastekava.

Välismaalase pass ehk hall pass väljastatakse Eesti elamis­ loa või -õigusega inimesele, kellel puudub välisriigi pass või ID-kaart ning tal pole võimalik seda ka saada. Meedia võimendab seda hirmu, otsides ja leides! Sellepärast on Tal­ linn minu jaoks kui oaas praeguses liivakõrbes. Eriti kannatab ballett, mida pole võimalik praktiseerida üks­ teisest kaugel või klaasseinte taga seistes.

Etendunud on üks lühiballetiõhtu, kus tantsis abi­ elupaar, kes samal aadressil elades said vähemasti koos har­ jutada. Tallinnas aga on kogu teatrielu taastunud täies mahus.

TÜ üksuste kontaktandmed

Eesti Rahvusballeti juhiks sai mullu sügisel Linnar Looris, kes kunagi lõpetas Tallinna Balletikooli, aga pole aastaid Eestis elanud. Kõige viimane töökoht oli tal Teksase Houstoni balletitrupis, kus ta oli küll esi­ solist, ent ei olnud balleti juht­ konnas.

Nii oli tal umbes sama taust kui Estonia balleti eelmi­ sel kunstilisel juhil Toomas Eduril. Edur saabus samuti Tallinna hea rahvusvahelise mainega tantsijana oli aastaid esisolist English National Ballet trupisaga polnud varem juhi­ na töötanud.

Mullu sai Eduril kümme aastat Rahvusballeti juhtimist täis ja lepingut mille­ gipärast ei uuendatud. Esietendus lükati edasi mai­ kuusse, siis uuesti edasi 1.

Venepära kui selline peegel­ dub vaataja jaoks eelkõige muusikavalikus.

Seotud ametikohta

Oli ammu tea­ da, et ballett põhineb Dmitri Šostakovitši muusikal. Olin ilm­ selt ette kujutanud midagi ras­ ket ja tõsist, võib-olla sümfoo­ niamuusikat, ent enamasti on tegu helilooja poolt filmidele loodud taustamuusikaga, mis oli laias laastus mulle tundmatu.

Mitu muusikajuppi on valsirütmis ning üldse on Kesleri poolt kokkupõimitud muusikas palju helgust. Seda täiendab kunstnik Reili Evarti nappide vahenditega loodud mõjus lavakujundus ja imekau­ nid kostüümid. Kas koreograafias on midagi venepärast, ei oskagi öelda, ent see on huvitav — energiline ja kuidagi nurgeline.

Nägin lavas­ tust kaks korda, ka teise koos­ seisuga.

Spin Hurts Coronaviirus Uhise harja artroosi ravi

Eriti avaldas mulle muljet Ali Urata Kareninina väga ekspressiivsed käed ja käsivarred. Meeldejääv oli ka ­ Lola Howard Anna rollis — ta oli pehmem ja naiselikum kui Anna Roberta, kes jättis mulle külmema mulje. Niigi on mul raskusi, ka raamatut lugedes, Annale kaasa tundmisega. Ro­ maanis tunnen Kitty ja Levini loo vastu suuremat sümpaatiat, aga see liin on kahjuks jäänud balletist välja.

Sellest hoolimata on ballett suurepärane. Kesler on oma koreograafias osanud tekitada pingeid ja pingelangu­ si, rõõmu ja traagikat. Sellegi balleti muusika on huvitavatest juppidest kokku lapitud, suurepärase koreograa­ fia ja lavakujundusega. Eve Mutso on küll tagasi Eestis, aga mitte Estonia teatris, kus teatri trupp on sel sügisel täienenud õige mitme noore tantsijaga.

Balleti koreograafia ja lavastus pärinevad endiselt balletijuhilt Edurilt. Küllap see nii ongi, et Edur lõi tugeva trupi, mille ta andis edasi Loorisele, kes on seda omalt poolt täiendanud. Aga kiitust tuleb avaldada tervele trupile. Erilist rõõmu teeb noorte tantsijate silmaga nähtav areng. Praegused solistid Ketlin Oja, Francisco Piccinin ja Andrea Fabbri alustasid mõne aasta eest grupitantsijatena; Anna Roberta ja Ali Spin Hurts Coronaviirus on praegugi grupitantsija seisuses, ent tantsivad — on võimelised tantsima — peaosi.

Teatris on kombeks lasta koosseisudel va­ hetuda-uueneda, noorte tant­ si­ jate võimeid proovile panna. Kataloogis on tänavu teoseid 56 riigist ja 36 keeles. Kataloog on abiks nii kirjastajatele tõlkeõiguste ost­ misel-müümisel kui ka raamatu­ kogutöötajatele uudiskirjanduse valimisel. Seda tutvustatakse igal aastal Frankfurdi ja Bologna raamatumessil. Koostajad loodavad näidata kõiki kataloogi valitud teoseid Terve trupp on praegu väga heas vormis.

Üks ununenud, kuid suurepärane raamat Raul Pettai Aastad olid läände paisatud eesti põgenikele pöördelise tähtsusega.

Spin Hurts Coronaviirus Jalgade ravi liigeste osteoartroos

Ehkki Rootsi põgenenud eestlaste elutingimused olid juba sõja lõpul enam-vähem normaal­ sed, tuli Saksamaale jõudnutel veel aastaid veeta põgenike­ laagrites. Tagasivaates olid need aastad ka pagulaseestluse organisee­ ri­ mise ajastu, kus raskustest hoolimata taastati põgenike­ laagrites rahvuskultuur ning viidi edasi selle areng võõrsil.

Kirjanduse alal oli esimeseks pääsukeseks Soomes ning Root­ sis juba Spin Hurts Coronaviirus Viimane kujunes oma elueal,eriti produktiivseks. Kui ma ei eksi, kirjastati kokku ligi raamatut, millest paljude autoriteks olid eesti kirjanduse suurkujud.

On siis arusaadav, et EKK väljaandeid omandasid pagulaseestlased rohkearvuli­ selt. Küllap seisavad praegugi veel vanemate eestlaste kodudes pikad riiulitäied neid raamatuid, igal tagaküljel Endel Kõksi kavandatud tiibhobuse kujutis.

Saatsin sinna oma kogu, säilitades vaid tosina köiteid, mida eriliselt hindasin. Kuna Henrik Visnapuu — oli Eesti Kirjanike Kooperatiivi tulihingeline eestvedaja, siis on mõistetav miks tema looming valiti kirjastuse esikteoseks. Raamatu järelsõna märgib, et Visnapuu alustas oma memuaari juba põgenikelaagris, kavan­ dades seda kaheköitelisena. Esimene osa sellest — mälestu­ sed kuni Vabadussõjani — val­ mis kavakohaselt, kuid ülejäänu jäi pooleli, kui luuletaja New Yorki saabunult The word marketing disaster can refer to anything from negative publicity due to a political or ethical gaff to negative publicity due to a physical tragedy.

Thus, the first rule of marketing disaster management is to determine exactly what is the disaster. Is it a physical disaster, a public relations disaster, a weather related disaster? It may not be what happened but rather how you handled what happened. The first person to speak about a problem often defines the problem and its scope. When faced with any form of media disaster do not increase the disaster by lying or becoming defensive. It is a lot better to tell your side of Spin Hurts Coronaviirus story in clear and eloquent terms.

Focus less on what happened and more on how you are or are planning to deal with the issue. Be specific and remember that most people today can see through spin and creative marketing fiction.

Using such spin only tends to increase the length of time that the media deals with the story and prolongs your agony.