Ravi pohiliste olidega,

Väga ohtlik on leproomi teke neelu ja hingamisteedesse, on lämbumisoht. Tsefalomeetriliselt jälgitud ravimata kasvav III klassi patsient. Memm palus tütrel muutunud jäse kääridega maha lõigata.

Narkomaaniaravi

METOODIKA Narkomaaniaraviregister on andmekogu, mida peetakse narkomaania esinemise analüüsimiseks, narkomaania leviku ennetamiseks ja ravi tõhususe hindamiseks, tervishoiuteenuste korraldamiseks, diagnostika ja ravi käsitluse hindamiseks, tervisepoliitika väljatöötamiseks ning statistika ja teadusliku uurimistöö, sh epidemioloogiliste uuringute tegemiseks.

Selle eelkäia, Narkomaaniaravi Andmekogu, mis oli anonüümne andmekogu, alustas tööd raviteatiste kogumisega Alus sellele andmekogule pandi juba Nimetatud seaduse § 11 paneb aluse riiklikule registrile, sätestab tema eesmärgi, andmete esitajate ringi ning kirjeldab, millisel kujul andmekogu peetakse. Andmekogu täpsem kirjeldus, andmekoosseis ja andmete kogumise kord on jõustund Andmeid peavad narkomaaniaraviregistrisse esitama kõik Eestis psühhiaatria tervishoiuteenuse osutajad narkomaaniaravile pöördunud patientide kohta ühe nädala jooksul pärast narkomaaniaravi määramist.

Ravi lõpetamise andmed saadab teenuseosutaja patsiendi kohta pärast ravi lõpetamist, katkestamist, edasisuunamist 30 päeva jooksul. Alates Andmeid koguti kuni Narkomaaniaravi andmekogu oli anonüümne riiklik andmekogu kuni Andmekogusse ei kogutud isikut üheselt identifitseerida võimaldavaid andmeid, Ravi pohiliste olidega ravialuse nimi, isikukood, täpne sünniaeg või täpne kodune aadress.

Tugev soovitus, kõrge tõendatus. Risk on heterogeenne ja sõltub mitmest riskitegurist vanus, sugu, varasem ajuinfarkt või TIA, müokardiinfarkt, hüpertensioon, vasaku vatsakese süstoolne düsfunktsioon, perifeersete arterite ateroskleroos, diabeet, neeru­funktsiooni halvenemine jt. Riski kvantifitseerimine on oluline, et otsustada, kes saab antikoa­gulantravist kasu ning kellel on trombemboolia risk nii väike, et ei õigusta antikoagulatsiooni võimalikke kõrvaltoimeid. Riski kvanti­fitseerimiseks on loodud töövahendeid riskiskooremida on vali­deeritud ja võrreldud kohortuuringuis ja nende süstemaatilistes üle­vaadetes.

Kuna andmekogu ei sisaldanud isikut üheselt tuvastavaid andmeid, kajastas narkomaaniaravi andmekogu narkomaaniaravi ravijuhte, mitte isikuid. Perioodil Aastate kaupa on muutunud mõnevõrra ravile pöördunute vanuseline koosseis, kui oli patsiendi keskmine vanus 27,0, siis Kolmandik narkomaaniaravi andmekogusse kantud ravijuhtudest lõpetati patsiendi ravile mitteilmumise tõttu.

Metoodika ja materjalid

Viimaste aastate narkomaaniaravi andmekogu andmetesse tuleb suhtuda reservatsiooniga, sest andmekogu vananenud IT-lahenduse tõttu on registri töös toimunud lühemaid ja pikemaid katkestusi, mis on vähendanud andmeesitajate hulka ja seeläbi teatiste arvu. Lisaks pole isikustamata andmed piisavalt kõrge kvaliteediga ja kasuteguriga, et motiveerida andmeid esitama.

Seetõttu on andmekogusse jõudnud teatisi aasta-aastalt vähem. Lähematel aastatel on plaanis andmekogu IT-lahendus uuendada, mis eeldatavalt tõstab nii andmekvaliteeti, kui taas andmeesitajate huvi andmete registrisse saatmise vastu.

Navigeerimismenüü

Andmed kajastatud EHAK vers2 kehtis kuni oktoober ehk enne haldusreformi kehtinud haldusjaotuse alusel. Klassifikaatoriga saab tutvuda Statistikaameti veebilehe rubriigis klassifikaatorid. Rahvusvaheline haiguste ja nendega seotud terviseprobleemide statistiline klassifikatsioon, versioon 10 RHK